nav-left cat-right
cat-right

Ewelina Wachnicka, dr inż.

Ewelina Wachnicka, dr inż. jest absolwentką Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, gdzie w 2009 r. uzyskała tytuł magistra inżyniera na kierunku Towaroznawstwo, specjalność: kontrola i sterowanie jakością w gospodarce żywnościowej.  W tym samym roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością. W lipcu 2014 roku, Ewelina otrzymała stopień naukowy doktora w dziedzinie mikrobiologii żywności, specjalność:  Ilościowe Szacowanie Ryzyka Mikrobiologicznego na University of East Anglia w Norwich. Projekt sponsorowany był przez Foods Standards Agency.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe Ewelina zdobyła w instytutach badawczych oraz laboratoriach przemysłowych w wielu krajach, miedzy innymi: MTT Agrifood Research w Finlandii, General Chemical State Laboratory w Grecji, Institute of Food Research w Wielkiej Brytanii czy w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk.

W pracach badawczych Ewelina skupiła się głównie na dwóch patogenach – Clostridium botulinum oraz Listeria monocytogenes, nie mniej jednak fascynuje się wszystkimi dziedzinami nauki i ich aplikacją w zarządzaniu zagrożeniami mikrobiologicznymi produktów spożywczych/środków higieny osobistej.

Obecnie dr inż. Ewelina Wachnicka pracuje jako specjalista ds. Szacowania Ryzyka Mikrobiologicznego w Safety & Environmental Assurance Centre (SEAC) firmy Unilever. Jako członek interdyscyplinarnego zespołu dokonuje ekspertyzy mikrobiologicznej innowacyjnych projektów w zakresie produkcji produktów spożywczych oraz środków czystości i higieny osobistej.  Ponadto identyfikuje dane niezbędne do przeprowadzania kompleksowego szacowania ryzyka mikrobiologicznego, nadzoruje badania eksperymentalne mające na celu ich pozyskanie oraz wpiera proces zarzadzania ryzykiem mikrobiologicznym produktów znajdujących się na rynku i stanowiących potencjalne zagrożenie dla konsumentów.  

Członek Zarządu Stowarzyszenia Techników Polskich Wielkiej Brytanii w kadencji 2015 – 2016. Prywatnie miłośniczka podróży, tańca i wyzwań.

Została wybrana na członka PTNO na WZ 15 grudnia 2015.