nav-left cat-right
cat-right

Science Day: Poland’s Contribution

Wydarzenie “Science Day: Poland’s Contribution” zainicjowane prze PTNO odbyło się w ramach British Science Week i  miało miejsce w POSKu – Londyn W6 0RF, 19 marca 2017. Współorganizatorami były następujące organizacje Polski Uniwersytet na Obczyźnie Stowarzyszenie Techników Polskich w WB Polonium Foundation. Celem tego przedsięwzięcia była prezentacja dokonań polskich naukowców. Uważamy bowiem, że osiągnięcia nauki...

Konferencja: THE POLISH UNDERGROUND STATE DURING W...

Członkowie PTNO: Dr Andrzej Suchcitz i Dr Wojciech Rappak  biorą udzial w konferencja: THE POLISH UNDERGROUND STATE DURING WWII , 3 czerwiec 2017 w ambasadzie RP w Londynie

Prof. Victor Tybulewicz, biolog

Victor Tybulewicz obtained his PhD at the MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, working with John Walker on ATP synthases. He then carried out postdoctoral research at the Whitehead Institute, MIT with Richard Mulligan, developing methods for gene targeting in mice. In 1991 he moved to the MRC National Institute for Medical Research, London where he runs an independent research group working in two main areas....

Dr Rafał Mostowy, biolog

Rafał Mostowy ukończył studia z teoretycznej fizyki cząstek na słynnym Instytucie Nielsa Bohra na Uniwersytecie Kopenhaskim, a następnie otrzymał doktorat z biologii ewolucyjnej na Politechnice Zuryskiej. W swojej rozprawie doktorskiej zajmował się problemem ewolucji płciowej w przyrodzie oraz adaptacyjnością pasożytów. W 2012 wyjechał prowadzić badania nad bakteriami pałeczkami zapalenia płuc na Imperial College w Londynie,...

W kadencji PTNO 2015-16 odeszli od nas na wieczne ...

Prof. Andrzej Ciechanowiecki, Anglia Prof. Anna Tymieniecka, USA Ks. prof. Józef Milik, Francja Prof. dr hab. Hipolit Mogilnicki, Litwa Dr Bogdan Szwagrzak, Anglia Henryk Urich, prof. dr (neuropatologia), Londyn.        Cześć Ich Pamięci!