nav-left cat-right
cat-right

Prof. Victor Tybulewicz, biolog

Victor Tybulewicz obtained his PhD at the MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, working with John Walker on ATP synthases. He then carried out postdoctoral research at the Whitehead Institute, MIT with Richard Mulligan, developing methods for gene targeting in mice. In 1991 he moved to the MRC National Institute for Medical Research, London where he runs an independent research group working in two main areas....

Dr Rafał Mostowy, biolog

Rafał Mostowy ukończył studia z teoretycznej fizyki cząstek na słynnym Instytucie Nielsa Bohra na Uniwersytecie Kopenhaskim, a następnie otrzymał doktorat z biologii ewolucyjnej na Politechnice Zuryskiej. W swojej rozprawie doktorskiej zajmował się problemem ewolucji płciowej w przyrodzie oraz adaptacyjnością pasożytów. W 2012 wyjechał prowadzić badania nad bakteriami pałeczkami zapalenia płuc na Imperial College w Londynie,...

W kadencji PTNO 2015-16 odeszli od nas na wieczne ...

Prof. Andrzej Ciechanowiecki, Anglia Prof. Anna Tymieniecka, USA Ks. prof. Józef Milik, Francja Prof. dr hab. Hipolit Mogilnicki, Litwa Dr Bogdan Szwagrzak, Anglia Henryk Urich, prof. dr (neuropatologia), Londyn.        Cześć Ich Pamięci!

Walne Zebranie PTNO za 2016 odbyło się

Walne Zebranie(WZ) członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie odbyło się w piątek, 2 grudnia 2016 roku o godz. 17.00 w Sali Wykładowej PUNO na III piętrze w POSK-u, 238-246 King Street, London W6 0RF. Połączone ono było  z uroczystościa “Opłatka”, które odbył się po WZ. Wkrótce ukaże się sprawozdanie z WZ. Przyjęto dwóch nowych członków: Prof. Victora Tybulewicza oraz dr Rafała Mostowego. Ich biogramy, w dodatku...

Protokół z Zebrania Zarządu PTNO w dniu 12 lipca 2...

Zebranie odbyło się o godzinie 17:00 w biurze Polonia Aid Foundation Trust. Obecni: Prezes, Wiceprezes ds. Technicznych, Przewodniczący Komisji Wykonawczej i Redaktor Witryny – dr A. Fórmaniak,, Wiceprezes ds. Humanistycznych – prof. Z. Butrym, Sekretarz Generalny i Sekretarz ds. Członkowskich – dr M. Laskiewicz, Skarbnik – mgr J. Kowalskai Członek Zarządu – dr A. Suchcitz, i Członek Komisji Rewizyjnej [KR] – dr...