nav-left cat-right
cat-right

Prof. Victor Tybulewicz, biolog

Victor Tybulewicz obtained his PhD at the MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, working with John Walker on ATP synthases. He then carried out postdoctoral research at the Whitehead Institute, MIT with Richard Mulligan, developing methods for gene targeting in mice. In 1991 he moved to the MRC National Institute for Medical Research, London where he runs an independent research group working in two main areas....

Dr Rafał Mostowy, biolog

Rafał Mostowy ukończył studia z teoretycznej fizyki cząstek na słynnym Instytucie Nielsa Bohra na Uniwersytecie Kopenhaskim, a następnie otrzymał doktorat z biologii ewolucyjnej na Politechnice Zuryskiej. W swojej rozprawie doktorskiej zajmował się problemem ewolucji płciowej w przyrodzie oraz adaptacyjnością pasożytów. W 2012 wyjechał prowadzić badania nad bakteriami pałeczkami zapalenia płuc na Imperial College w Londynie,...

Ewelina Wachnicka, dr inż.

Ewelina Wachnicka, dr inż. jest absolwentką Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, gdzie w 2009 r. uzyskała tytuł magistra inżyniera na kierunku Towaroznawstwo, specjalność: kontrola i sterowanie jakością w gospodarce żywnościowej.  W tym samym roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością. W lipcu 2014 roku, Ewelina otrzymała stopień naukowy doktora w...

Marian Zastawny, dr inż.

Marian Zastawny, dr inż.,ukończył studia inżynierskie na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej, po czym uzyskał tytuł magistra lotnictwa na prestiżowym California Institute of Technology oraz doktorat z Mechanical Engineering na Imperial College w Londynie. Podczas swojej kariery akademickiej był wielokrotnie nagradzany stypendiami, m.in. uzyskał stypendium Jana Dzienisiewicza przeznaczone...

Włodzimierz Mier- Jędrzejowicz, prof.dr

Włodzimierz Mier- Jędrzejowicz, prof.dr, urodzony w Londynie, w roku 1949. Wykształcenie i praca zawodowa: Wychowany w szkołach angielskich w Londynie i w Southampton. Studia uniwersyteckie z fizyki z matematyką ukończone na Imperial College w Londynie w roku 1972. Doktorat z fizyki cząstek elementarnych ukończony na Imperial College w roku 1978. W latach 1978-1999 praca naukowa i dydaktyczna na Imperial College w dziedzinie...

Stefan Stańczyk, prof.dr inż

Stefan Stańczyk, prof. dr inż, ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, jest także absolwentem Department of Computer Science University College London; doktorat z tej dziedziny obronił w Open University,  Milton Keynes w 1987 r. W swojej działalności naukowej zajmował się bazami danych, teoretycznymi podstawami programowania, komputerowego wspomagania nauczania oraz zagadnieniami zarządzania...