nav-left cat-right
cat-right

Władze

Struktura PTNO

Naczelną władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie.

Zarząd i Komisja Rewizyjna stanowią władze wykonawcze.

Zarząd (wybrany 19 Grudnia 2017)

Prezes: dr inż Andrzej Fórmaniak
Wiceprezes ds. Nauk Humanistycznych i Społecznych: dr Andrzej Suchcitz
Wiceprezes ds. Nauk Matematyczno-Przyrodnicznych, Medycznych i Technologicznych: dr inż Andrzej Fórmaniak

Sekretarz Generalny: dr Marek Laskiewicz
Skarbnik: mgr Jadwiga Kowalska

Sekretarz ds. Członkowskich: dr Marek Laskiewicz
Redaktor Rocznika Towarzystwa i referent prasowy: Krzysztof Rowiński & dr Joanna Pyłat

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: dr Wojciech Rappak
Członkowie:  mgr Rafael Gallera,  Małgorzata Staszczak-Goddard