nav-left cat-right
cat-right

Władze

Struktura PTNO

Naczelną władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie.

Zarząd i Komisja Rewizyjna stanowią władze wykonawcze.

Zarząd (wybrany 2 Grudnia 2016)

Prezes: dr inż Andrzej Fórmaniak
Wiceprezes ds. Nauk Humanistycznych i Społecznych: dr Andrzej Suchcitz
Wiceprezes ds. Nauk Matematyczno-Przyrodnicznych, Medycznych i Technologicznych: dr inż Andrzej Fórmaniak

Sekretarz Generalny: dr Marek Laskiewicz
Skarbnik: mgr Jadwiga Kowalska

Sekretarz ds. Członkowskich: dr Marek Laskiewicz
Redaktor Rocznika Towarzystwa i referent prasowy: Krzysztof Rowiński

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: mgr Rafael Gallera

Członkowie:  dr Wojciech Rappak,  Małgorzata Staszczak-Goddard