nav-left cat-right
cat-right

Home

Mgr Jadwiga Kowalska – współredaktor ksiażki: Sikorsky War Diary 1939-40 – I tom, wzięła udział 4 lipca 2017 w jej promocji, która odbyła się w ambasadzie RP w Londynie. Obecni również byli dr Andrzej Suchcitz & dr Andrzej Fórmaniak.

Dr Joanna Pyłat w dniach 9 – 10 Czerwca 2017 wzięła  udział w konferencji:Rola Wychodźstwa Polskiego w Kształtowaniu Świadomości Narodowej Młodego Pokolenia Polaków na Emigracji i w Krajach Byłego ZSRR.  Konferencja ta była zorganizowana w Warszawie przez:

  • Światową Radę Badań Nad Polonią,
  • Instytut Nauk Historycznych,
  • Katedrę Nauk Pomocniczych Historii,
  • Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wygłosiła tam referat na temat  „Postawy Polaków, a wizerunek Polski i Polaków poza granicami kraju na przykładzie Wielkiej Brytanii”.

Członkowie PTNO: Dr Andrzej Suchcitz i Dr Wojciech Rappak  wzieli udzial w konferencji; THE POLISH UNDERGROUND STATE DURING WWII, 3 czerwca 2017 w ambasadzie RP w Londynie

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 18 grudnia 2012 r.

Posted by on gru 19, 2012 in Walne Zgromadzenia | 0 comments

Walne Zebranie (WZ) członków PTNO odbyło 18 grudnia 2012 r. w godzinach 17:00-18:40 w Sali Wykładowej PUNO – w POSK-u III pietrze. Na zebranie przybyło dziesięciu członków. Pięciu członków usprawiedliwiło swoja nieobecność. Na wstępie Prezes prof. Bolesław Indyk złożył hołd zmarłym w okresie sprawozdawczym członkom towarzystwa: ks prof. dr Józef Gula. Prezes zarządził minutę ciszy na cześć jego pamięci. WZ prowadził dr inż. Andrzej Fórmaniak, a na sekretarza wybrano dr Marka Laskiewicza. WZ przyjęło zaproponowany porządek zebrania. Protokół...

read more

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 13 grudnia 2011r.

Posted by on maj 22, 2011 in Walne Zgromadzenia | 0 comments

Walne Zebranie (WZ) członków PTNO odbyło 13 Grudnia 2011 w godzinach 17:00-19:00 w Sali Wykładowej PUNO – w POSK-u III pietrze. Na zebranie przybyło 14 członków. Sześciu członków usprawiedliwiło swoja nieobecność. WZ prowadził dr inż. Andrzej Suchcitz, a na sekretarza wybrano dr Marka Laskiewicza. Protokół ostatniego Walnego Zebrania 7 grudnia 2010 został odczytany przez sekretarza WZ i przyjęty jednogłośnie bez poprawek. Następnie odczytano również sprawozdania z działalności Zarządu PTNO. Na wstępie Wiceprezes: prof. Bolesław Indyk złożył...

read more

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 7 grudnia 2010r.

Posted by on maj 22, 2010 in Walne Zgromadzenia | 0 comments

Walne Zebranie (WZ) członków PTNO odbyło 7 Grudnia 2010 w godzinach 18:00-20:00 w Sali Wykładowej PUNO – w POSK-u III ptr. Na zebranie przybyło 12 członków. WZ prowadził dr inż. Andrzej Fórmaniak, a na sekretarza wybrano dr Marka Laskiewicza. WZ uczciło minutą ciszy zmarłych w ostatniej kadencji członków PTNO. Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie z ostatniego WZ w Grudniu 2009 z poprawką dotyczącą nazwiska autora witryny internetowej, którym był Pan Jarosław Skręta, reprezentującym f-mę NessComp. Następnie prezes, sekretarz generalny,...

read more

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 8 grudnia 2009r.

Posted by on maj 22, 2009 in Walne Zgromadzenia | 0 comments

Walne Zebranie członków PTNO odbyło się w dniu 8 Grudnia 2009 roku w godzinach 16:00-18:00. Miejscem WZ była sala wykładowa Polskiego Uniwersyutetu na Obczyźnie, POSK – III ptr. Na zebranie przybyło 17 członków. Zebranie prowadził dr inż. Andrzej Fórmaniak a sekretarzem zebrania wybrano prof. dr Zofia Butrym. Sekretarz WZ przeczytała protokółu z ubiegłego WZ, który został zaaprobowany przez obecnych członków. Następnie prezes, sekretarz generalny, skarbnik oraz komisja rewizyjna przedstawili swoje sprawozdania, po których nastąpiła dyskusja....

read more