nav-left cat-right
cat-right

Plany Młodych Polskich Naukowców

Podczas konferencji Science Polish Perspective, która odbyła sie 16-17 listopada 2018 na Oxford University został przedsatwiony raport „Niedostrzeżeni: Polska Diaspora Naukowa jako Źródło Kapitału Społecznego”.  Został on przygotowany przez Polonium Foundation w wersji angielskiej – patrz zdjęcie okładki. Badanie przeprowadzono przy pomocy ankiety ‘online’ na próbie 464 polskich naukowców mieszkających i...

Żegnamy mgr Ludwika Maika – długoletniego skarbnik...

Mowa Dr. Andrzeja Suchcitza na pogrzebie Ludwika M...

Kochany Lutku! Przyszło mi pożegnać Ciebie  conajmniej pięciokrotnie. Po pierwsze, żegnam Ciebie jako ostatni z członków zarządu byłego Polskiego Towarzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii. Właśnie na tym forum się poznaliśmy niemal 35 lat temu i gdzie powstała nasza znajomość i przyjaźń. Byłeś jednym z cichych filarów Towarzystwa. Dzięki Tobie przez wiele lat mogło funkcjonować bo miałeś piecze nad nim jako skarbnik....

Żegnamy płk prof. dr Tomasza Piesakowskiego

18 marca 2018 zmarł w Londynie płk prof. dr Tomasz Konstanty Piesakowski wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. Urodził się 9 kwietnia 1922 w Rohoźnicy w woj.bialostockim. Aresztowany przez NKWD podczas próbt przedostania sie na zachód, siedział w więżieniach w Charkowie i Moskwie a nastepnie w łagrach w pólnocej Rosji |Sowieckiej. Po umowie polsko-sowieckiej z 30 lipoca 1941 zwolniony, wstapił do...

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 2017

Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (PTNO) odbyło się we wtorek, 19 grudnia 2017 r. w sali wykładowej PUNO na III piętrze w POSK-u (238-246 King Street, London W6 ORF). W zebraniu uczestniczyło 9 członków PTNO, 9 innych (Ursula Tekko-Sauropoulou, dr Richard Butterwick-Pawlikowski, mgr Rafael Gallera, dr Stefan Stańczyk, dr Eugeniusz Kruszewski, dr hab. Zygmunt Mackiewicz, dr Andrzej...

Żegnamy prof. dr Zofię Butrym

Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie żegna wyjątkową osobę – śp. prof. dr Zofię Butrym (1927-2017). Prof. Zofia Butrym urodziła się 27 kwietnia 1927 roku  w majątku rodzinnym Polesie koło Poniewieża na Litwie. W okresie II wojny światowej (1941-1944) Zofia była łącznniczka i sanitariuszką AK na Litwie. Po wojnie z przyczyn politycznych prof. Butrym pozostała na emigracji w Wielkiej Brytanii. W 1949 roku ukończyła studia...