nav-left cat-right
cat-right

Wykłady

Zarys Polskich Osiągnięć Intelektualnych

Posted by on Jun 12, 2012 in Wykłady | 0 comments

Wykład: “Zarys Polskich Osiągnięć Intelektualnych” Kontynuując misję byłego Prezesa Polskiego Towarzystwa na Obczyźnie (PTNO), ś.p. prof. dr Edwarda Szczepanika, dr Marek Laskiewicz, Prezes Polskiej Wszechnicy w Wielkiej Brytanii i Sekretarz Generalny PTNO, przedstawił 2 czerwca 2012 o 18:30 w Sali Szafirowej w POSK-u zarys polskich osiągnięć intelektualnych w kraju i na emigracji. Wykład nawiązywał do wydanej pod egidą PTNO w języku angielskim monografii The Polish Cultural and Scientific Heritage at the Dawn of the Third...

read more

Prof. dr inż. Mirosław Wyszyński – Zielone paliwa: gruszki na wierzbie?

Posted by on Mar 7, 2009 in Spotkania, Wykłady | 0 comments

Prof. dr inż. Mirosław Wyszyński, nowo wybrany członek PTNO w Londynie, wystąpił 14 Marca 2009 o godzinie 18:00 w Sali Szafirowej w POSK-u z odczytem na temat: Zielone paliwa – gruszki na wierzbie? (od fruktozy do syntetycznego diesla) Profesor Wyszyński specjalizuje się w nowych technologiach spalania i nowych paliwach do stosowania w silnikach spalinowych. Przewodzi grupie badawczej w dziedzinie przyszłościowych systemów napędu samochodów. Kieruje Centrem Badawczym Techniki Samochodowej na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu w...

read more