nav-left cat-right
cat-right

Żegnamy płk prof. dr Tomasza Piesakowskiego

Piesakowski Nekrolog18 marca 2018 zmarł w Londynie płk prof. dr Tomasz Konstanty Piesakowski wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.

Urodził się 9 kwietnia 1922 w Rohoźnicy w woj.bialostockim. Aresztowany przez NKWD podczas próbt przedostania sie na zachód, siedział w więżieniach w Charkowie i Moskwie a nastepnie w łagrach w pólnocej Rosji |Sowieckiej. Po umowie polsko-sowieckiej z 30 lipoca 1941 zwolniony, wstapił do tworzacej się armi polskiej pod dowództwem gen.Andersa. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty na Środkowym Wschodzie brał udział w kampanii wloskiej jako dowodca plutonu moździerzy 17 Lwowskiego Batalionu Strzelców 5 KDP. Do cywila przeszedł w stopniu porucznika. Następnie po przez służbę w BKM „Pogoń” jako instruktor awansował do stopnia podpułkownika (1971).

Studiował w Borough Polytechnic Szkoły Sztuk Pięknych w Londynie. Zawodowo pracował w dziedzinie wydawnictw i reklam w brytyjskich przedsiębiorstwach.

Doktorat uzyskał na PUNO z historii. Następnie został wykładowcą na uczelni zostając profesorem i członkiem Senatu PUNO. Byłczłonkiem Polskiego towarzystwa Naukowego na Obczyźnie a w latach 1990-1997 był czlonkiem jego zarządu. Był redaktorem tomu IV („Akcja niepodleglościowa na terenie miedzynarodowym 1945-1990”, Londyn 1999) w wydawnictwa PTNO „Materiały do dziejów polskiego uchodźstwa niepodleglosciowego 1945-1990”. Był też autorem rozdziału o BKM „Pogoni” w tomie III-im. Był również członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii.

Prof.Piesakowski był autorem książki p.t. „Losy Polaków w ZSSR w latach 1939-1986” (pierwsze wydanuie ukazało sie pod pseudonimem J.Siedlecki), następnie jej wersji angielskojezycznej. („The fate of Poles in the USSR 1939-1986)

Był członkiem Komisji Historycznej PSZ przy Instytucie Polskim i Muzeum im.gen.Sikorskiego, jak też członkiem Komisji Historycznej 5 Kresowej Dywizji Piechoty.

Był w latach 1986-1989 członkiem Rady Narodowej RP (z ramienia PPS) oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rządu RP na uchodźstwie.

Brał aktywny udział w życiu kombatanckim bedąc, członkiem zarządu Związku Kół Oddziałowych 5 KDP, oraz członkiem zarządu i ostatnim opiekunem Koła 17 Lwowskiego Batalionu Strzelców.

Odznaczony był Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP, Krzyżem Walecznych, dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Wojska i Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino.

Cześć Jego Pamięci!  –  Zarząd PTNO