nav-left cat-right
cat-right

Wydarzenia

Mgr Jadwiga Kowalska – współredaktor ksiażki: Sikorsky War Diary 1939-40 – I tom, wzięła udział 4 lipca 2017 w jej promocji, która odbyła się w ambasadzie RP w Londynie. Obecni również byli dr Andrzej Suchcitz & dr Andrzej Fórmaniak.

Dr Joanna Pyłat w dniach 9 – 10 Czerwca 2017 wzięła  udział w konferencji:Rola Wychodźstwa Polskiego w Kształtowaniu Świadomości Narodowej Młodego Pokolenia Polaków na Emigracji i w Krajach Byłego ZSRR.  Konferencja ta była zorganizowana w Warszawie przez:

  • Światową Radę Badań Nad Polonią,
  • Instytut Nauk Historycznych,
  • Katedrę Nauk Pomocniczych Historii,
  • Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wygłosiła tam referat na temat  “Postawy Polaków, a wizerunek Polski i Polaków poza granicami kraju na przykładzie Wielkiej Brytanii”.

Członkowie PTNO: Dr Andrzej Suchcitz i Dr Wojciech Rappak  wzieli udzial w konferencji; THE POLISH UNDERGROUND STATE DURING WWII, 3 czerwca 2017 w ambasadzie RP w Londynie