nav-left cat-right
cat-right

Home

WYKŁAD PTNO: 18/06/2024, godz. 18:00 BST (ZOOM)

Dr Beata Jędryka:
Rozważania na temat stanu szkolnictwa polonijnego w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii – podobieństwa i różnice

Wtorek 18 Czerwca 2024 18:00 – 19:30 BST (Czas brytyjski) Online, (Zoom)

Plan Wykładu:

a) status polszczyzny w USA i Wielkiej Brytanii
b) uczniowie i szkoły polonijne (polskie) w liczbach, czyli co mówią o nas statystyki
c) język polskie w systemie edukacji brytyjskiej i amerykańskiej
d) polski na egzaminie – dostępne formy sprawdzania biegłości językowej
e) wsparcie szkół polonijnych z Polski w USA i Wielkiej Brytanii
f) na co mogą liczyć z ORPEG szkoła i uczeń polonijny w USA i Wielkiej Brytanii
g) dyskusja

Beata Katarzyna Jędryka:

Adiunkt w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, glottodydaktyk i pedagog. Autorka specjalizacji glottodydaktycznej na Wydziale Polonistyki oraz ścieżki Dydaktyka języka polskiego jako obcego w ramach studiów podyplomowych „Filologia w praktyce”, metodyk i praktyk nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego/ odziedziczonego dzieci i dorosłych. Autorka licznych pomocy dydaktycznych do nauczania języka polskiego jako obcego oraz drugiego, w tym pierwszej w Polsce Metodyki nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku przedszkolnym oraz programu dydaktycznego Ja i mój świat. Specjalizuje się w rozwiązaniach metodyczno-dydaktycznych z zakresu nauczania polszczyzny dzieci w wieku szkolnym oraz wczesnoszkolnym. Swoje praktyczne umiejętności zdobywała w Polsce, w Ukrainie oraz Stanach Zjednoczonych prowadząc zajęcia w szkołach polonijnych, szkołach dwujęzycznych oraz wielokulturowych placówkach przedszkolnych w New Jersey. Obecnie zajmuje się nauczaniem dwujęzycznym dzieci oraz dydaktyką języka polskiego jako języka edukacji szkolnej. Opracowuje materiały dydaktyczne dla uczniów z doświadczeniem migracji. Koordynator i współautor pakietu Nowe narzędzia i metody glottodydaktyczne – JES Przyroda.

Dostęp Online (ZOOM):

Topic: B. Jędryka: Szkolnictwo Polonijne w USA i GB
Time: Jun 18, 2024 18:00 Londo
n

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97315016723?pwd=NBPGibwnoasbG5lpYaJaPX0Y7Q44Vm.1

Meeting ID: 973 1501 6723 Passcode: 133872


Zarys historii służby archiwalnej 
Polskich Sił Zbrojnych 1939-1947

Mgr Klaudia Kierepka PTNO

Wtorek 21 Maja 2024 18:00 – 19:30 BST (Czas brytyjski) Online, (Zoom)

Opis Wykładu:

Wykład ma za zadanie przybliżyć losy powstania i działalności służby archiwalnej Polskich Sił Zbrojnych 1939-1947. To dzięki niej zachowały się materiały historyczne, które przez ostatnie niemalże 80 lat są podstawą dla prac naukowców z całego świata. Historia archiwów wojskowych sięga jeszcze I wojny światowej – to wtedy powstaje Archiwum Wojskowe, którego pracownicy po 1939 r. bohatersko gromadzili, opracowywali i przechowywali akta, wszystko z myślą o kolejnych pokoleniach badaczy!

Służba archiwalna Polskich Sił Zbrojnych ma dwa kierunki – jeden rozpoczyna się w czasie ewakuacji Warszawy w czasie kampanii polskiej i wiedzie przez Rumunię, Francję, Londyn, aż do Szkocji. Drugi to instytucje powstałe przy tzw. „Armii Andersa” i wraz z nią przemieszczające się przez ZSRR, Środkowy Wschód, Włochy do Wielkiej Brytanii. Obie części zostały złączone dopiero w 1947 r., kiedy akta ostatecznie zostały umieszczone w Instytucie Historycznym im. gen. Sikorskiego (obecnie Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego).

Klaudia Kierepka

Historyczka, absolwentka Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zwyciężczyni ogólnopolskiego konkursu im. Ryszarda Mienickiego na Najlepsza Pracę Dyplomową z Zakresu Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją w 2020 r. oraz laureatka w konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2020 w zakresie historii najnowszej. Zainteresowania badawcze obejmują archiwistykę, historię archiwów wojskowych, dzieje i organizację Polskich Sił Zbrojnych.

Dostęp:  https://zoom.us/j/94427197119?pwd=dndrMlpGWVNCejdKR0hHOCtpSXdmdz09

(Lub rejestracjahttps://www.tickettailor.com/events/kierepka/1262435)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Wykład: 30 kwietnia 2024, 18:00 (BST) – Online

Zarząd PTNO serdecznie zaprasza członków i sympatyków na wykład o wybitnym, lecz nieco zapomnianym Polaku, profesorze Adamie Żółtowskim (1881-1958). Był to badacz filozofii Hegla, Kanta i Augusta Cieszkowskiego. Po wojnie w Londynie, był aktywnym działaczem polonijnym i założycielem wielu polskich organizacji na obczyźnie. Wykład odbędzie się online 9 kwietnia 2024 roku o godzinie 18:00 – 19:30 szczegóły połączenia z platformą Zoom podane niżej.

WYKŁAD: Zatarte biografie – prof. Adam Żółtowski, filozof, działacz społeczny (współtwórca Polish Research Centre, Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie i PUNO), niespełniony dyplomata i polityk.

Wykład prowadzi: Dr hab Joanna Pyłat, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie

Wykład wygłoszony będzie online (Zoom) w języku polskim.

Link i dostęp do wykładu:

Topic: Postać i losy prof. dr hab. Adama Żółtowskiego
Time: Apr 30, 2024 18:00 London

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97031650218?pwd=Q3d3eGpHT3lwL3RTeTJGOGZ6RjE3UT09

Meeting ID: 970 3165 0218
Passcode: 532372

Dalsza informacja:

http://pylat.eventbrite.co.uk, tam znajdziesz informacje o dostępie przez rejestrację w EventBrite..

Opis Wykładu

Wykład przybliży (zapomnianą już dzisiaj) postać i losy prof. dr hab. Adama Żółtowskiego (1881-1958), heglisty, metafizyka i teoretyka poznania, znawcy i propagatora filozofii Augusta Cieszkowskiego, współtwórcy i wieloletniego dyrektora Polskiego Ośrodka Naukowego w Londynie, a także współzałożyciela: Zrzeszenia Profesorów i Docentów Polskich Szkół Akademickich w Wielkiej Brytanii (od 1945 roku – aż do śmierci, prezesa tej organizacji), Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) i Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. Filantropa i członka Tymczasowej Rady Jedności Narodowej („emigracyjnego parlamentu”), który polemizował m. in. z osiadłym w Irlandii logikiem i filozofem (także członkiem PTNO) Janem Łukasiewiczem (byłym rektorem Uniwersytetu Warszawskiego). Zmarłym w Londynie w 1958 roku.

W okresie międzywojennym uczestnik powstania śląskiego 1921 r. (odznaczonego Krzyżem Walecznych i orderem Polonia Restituta), członka Komisji Plebiscytowej na Górnym Śląsku i posła na Sejm RP (1928-1930). Wcześniej studenta filozofii w Heidelbergu i Monachium (doktorat z zakresu filozofii w 1905 r.), który w 1910 r. , na podstawie rozprawy Metoda Hegla i zasady filozofii spekulatywnej, uzyskał habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przedwojennego prof. nadzw. historii filozofii Uniwersytetu w Poznaniu (katedrę utracił w 1933 roku). Autora: Filozofia Kanta, jej dogmaty, złudzenia, zdobycze (1923); Graf August Cieszkowski’s „Philosophie der Tat”. Die Grundzüge seiner Lehre und der Aufbau seines Systems (1904); Metoda Hegla i zasady filozofii spekulatywnej ( 1910); O potrzebie i zadaniach historii filozofii w Polsce (1927); Descartes (1937); Germany, Russia and Central Europe (1942); Border of Europe. A Study of the Polish Eastern Provinces (1950); Zarys historii filozofii (1952); East and West in European History (1954 ).

Prowadząca: dr hab. Joanna Pyłat

Historyk, wiceprezes Światowej Rady Badań nad Polonią, członek zarządu PTNO, członek: Civil Society Study Group with Development Studies Association Ireland Dublin, Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, Klubu „Złotej Szabli” Instytutu i Muzeum gen. W. Sikorskiego w Londynie, redaktor naczelna „Rocznika PTNO” i międzynarodowego portalu „Dziedzictwa Polonii”.

Autorka książek: Friends of Poland. A short history 1982-2009, London 2012; PUNO Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Pułtusk – Londyn 2010 r.; współautorka publikacji: Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, praca pod red. M. Płotka, J. Pyłat, A. Andrzejuk, Warszawa 2014; General Władysław Anders soldier and leader of the free Poles in exile, edited by J. Pyłat, J. Ciechanowski, A. Suchcitz, London 2008. Autorka ściennych map historycznych i ponad 60 artykułów naukowych i popularno-naukowych. Uczestniczka wielu międzynarodowych projektów naukowo-badawczych i konferencji międzynarodowych, m. in. w: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Austrii, Belgii, Chorwacji, Indiach, na Sri-Lance i w Polsce. Obszar zainteresowań naukowo-badawczych: historia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku, dzieje organizacji i oświaty polskiej poza granicami kraju, dorobek społeczny i naukowy Polaków i Polonii poza krajem, historia szkół polonijnych i polskich ośrodków naukowo-badawczych poza ojczyzną, inicjatywy prosolidarnościowe Polonii i Polaków w dobie „karnawału solidarności” i w czasie stanu wojennego.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Wykład: 9 kwietnia 2024, 18:00 (BST)

Zarząd PTNO serdecznie zaprasza członków i sympatyków na wykład o początkach polskich aspiracji kolonialnych pod koniec XIX wieku. Wykład odbędzie się online 9 kwietnia 2024 roku o godzinie 18:00 – 19:30 szczegóły połączenia z platformą Zoom podane będą wkrótce.

WYKŁAD: Podróże Józefa Siemiradzkiego. Polscy osadnicy w Brazylii w drugiej połowie XIX wieku

Zapraszamy na fascynujący wykład o Józefie Siemiradzkim, wybitnym polskim geologiem ale również podróżnikiem który opisał losy polskich emigrantów osiadłych w Brazylii pod koniec XIX wieku. Była to przeważnie emigracja chłopska skupiona w osadach które opisał w swoich książkach jako polskie ‘kolonie’. To połączenie emigracji i kolonii stało się podstawą polskich aspiracji kolonialnych na początku XX wieku.

Wykład: wtorek, 9 kwietnia 2024 18:00 – 19:30 BST

Wykład wygłoszony będzie online (Zoom) w języku polskim.

Link i dostęp do wykładu:

Topic: Podróże Siemiradzkiego w XiX wieku
Time: Apr 9, 2024 18:00 London

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97171886484?pwd=Nzk2SmxUdENmWEhOVFJPMGhiL3RUZz09

Meeting ID: 971 7188 6484
Passcode: 467399

Dalsza informacja:

http://skulimowska.eventbrite.co.uk, tam znajdziesz informacje o dostępie przez rejestrację w EventBrite..

Opis Wykładu

W latach dziewięćdziesiątych XIX w. emigracja chłopska z Galicji i Królestwa Polskiego do Brazylii, przybrała tak ogromne rozmiary, że stała się przedmiotem ożywionych debat publicznych, które doprowadziły do utworzenia we Lwowie Polskiego Towarzystwa Handlowo – Geograficznego, organizacji promującej ideę koncentrancji wychodźstwa. W 1891 – 1896 Józef Siemiradzki, geolog z Universytetu Lwowskiego i członek Towarzystwa, odbył dwie podróże do Brazyli aby badać sytuację Polskich osadników. Siemiradzki opisał zamieszkane przez polskich osadników obszary Brazylii, głównie stanu Parana, jako polskie kolonie.Według Siemiradzkiego w okolicach Kurytyby znajdowało się największe skupisko polskich migrantów, nazywane Nową Polską. Idea tworzenia zwartych osiedli zamieszkałych przez polskich migrantów w krajach ich osiedlenia, wzorowanych na polskich osiedlach w Brazyli, stała się jedną z głównych koncepcji polskiej myśli politycznej dotyczącej emigracji.

Dr Milena Skulimowska

Dr Milena Skulimowska, historyk zajmujący się historią kolonializmu i imperializmu. Autorka publikacji Poland’s colonial aspirations and the question of mandate over Liberia, 1933 – 1939 (Historical Journal, 2021).

W 2020r. obroniła pracę doctorską pt. Polish colonial aspirations in Africa: The Maritime and Colonial League in Angola and Liberia, c.1920-1939 na Wydziale Historii, University of Kent w Canterbury. Dr Skulimowska w dotychczasowej pracy skupia się na dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej historii Polski w ujęciu studiów postkolonialnych oraz na wpływach kolonializmu i imperializmu na historię Europy Środkowo – Wschodniej.


Wykład: 5 marca 2024

Zarząd PTNO serdecznie zaprasza członków i sympatyków na wykład z okazji 80-tej rocznicy Powstania Warszawskiego. Wykład odbędzie się online 5 marca 2024 roku o godzinie 18:00 – 19:30 szczegóły połączenia z platformą Zoom podane są niżej.

WYKŁAD: Bić się czy nie bić? Okoliczności wybuchu Powstania Warszawskiego

Dr Karol Mazur, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa

80 lat temu, 1 sierpnia 1944 roku, wybuchło Powstanie Warszawskie. Była to bohaterska walka o wolną Polskę, ale czy cena była zbyt wysoka?

Wykład: wtorek, 5 Marca 2024 18:00 – 19:30 GMT

Wykład wygłoszony będzie online (Zoom) w języku polskim.

Link i dostęp do wykładu:

Wykład odbędzie się online (platforma Zoom). Poniższy link umożliwi dostęp do wykładu:

Topic: Wykład PTNO: Powstanie Warszawskie. Dr K. Mazur
Time: Mar 5, 2024 18:00 London
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99325071843?pwd=U3FmN3FxbTRPeVdVWTAwb2lJcmVRQT09
Meeting ID: 993 2507 1843
Passcode: 424010

Dalsza informacja:

http://powstanie-mazur.eventbrite.co.uk, tam znajdziesz informacje o dostępie przez rejestrację w EventBrite..

Opis Wykładu

Powstanie Warszawskie do dziś wywołuje wiele emocji. Dla jednych wydarzenie to jest wspaniałym zrywem niepodległościowym, na którym budują swoją tożsamość współcześni Polacy, dla innych jest to kolejne bezsensowne powstanie, które zamiast niepodległości przyniosło ogromną ofiarę życia ludzkiego i traumę na następne pokolenia. Na spotkaniu nie rozstrzygniemy tego arcypolskiego sporu, ale postaramy się przybliżyć, w jakich dramatycznych okolicznościach polscy przywódcy podejmowali decyzję o wybuchu walk w Warszawie latem 1944 roku.

Dr Karol Mazur

Historyk, absolwent IH UW, stypendysta uniwersytetu Notre Dame w USA, od 2007 roku kieruje Działem Edukacyjnym Muzeum Powstania Warszawskiego, autor i współautor wielu materiałów edukacyjnych o Powstaniu Warszawskim.Zarząd PTNO serdecznie zaprasza członków i sympatyków na wykład, który odbędzie się online 11 grudnia 2023 roku o godzinie 18:00 – szczegóły połączenia z platformą Zoom podane są niżej.

This lecture will be presented online (Zoom) in English.

Wykład wygłoszony będzie online (Zoom) w języku angielskim.

Lecture summary

In October 2023 Poles voted in record numbers in what many have described as the most important Polish parliamentary election since the collapse of communism in 1989, reflecting a deeply divided and highly polarised political scene. Political divisions in Poland are rooted in different evaluations of the post-1989 transition to democracy and the nature of the institutions and elites that emerged from it. These divisions map on to distinct socio-economic demographic constitutions and different values and approaches to moral-cultural issues. In this lecture, I will discuss these divisions in the light of the outcome of the recent election and explore how the Polish political scene is likely to develop.

Professor Aleks Szczerbiak

Prof Aleks Szczerbiak is Professor of Politics at the University of Sussex. He is author of ‘Poles Together? The Emergence and Development of Political Parties in Post-communist Poland’ (Central European University Press, 2001), ‘Poland Within the European Union: New Awkward Partner or New Heart of Europe?’ (Routledge, 2012), ‘Politicising the Communist Past: The Politics of Truth Revelation in Post-Communist Poland’ (Routledge 2018) and is currently finishing a monograph on political parties and religion in post-communist Polish politics. He blogs regularly about the contemporary Polish political scene at: https://polishpoliticsblog.wordpress.com/.

Dostęp online:

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/98205745384?pwd=OStjbnhvTldpUUxMYVdPdFhFVFd3QT09

Meeting ID: 982 0574 5384

Passcode: 459731


Zarząd PTNO serdecznie zaprasza członków i sympatyków na webinar, który odbędzie się 14 listopada 2023 roku o godzinie 18:00 – szczegóły połączenia z platformą Zoom podane są poniżej.
Click to start or join a scheduled Zoom meeting.
Meeting ID: 844 4195 8150
Passcode: 551175
One tap mobile
+13126266799,,84441958150#,,,,551175# US (Chicago) +13462487799,,84441958150#,,,,551175# US (Houston)
Dial by your location
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 669 900 6833 US (San Jose)
+1 929 436 2866 US (New York)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 301 715 8592 US (Washington DC)
Meeting ID: 844 4195 8150
Passcode: 551175
Find your local number:
https://us06web.zoom.us/j/84441958150?pwd=HLiw36nELShhEyovvv7aMLya7WhYRD.1


Informacje o wykładzie: Historia „Polskiego Soplicowa” jako przykład integracji polskiej emigracji ze społecznością lokalną w okresie powojennym. Jak wyglądał proces integracji oraz jaki stosunek do polskiej społeczności miały władze brytyjskie? Niewątpliwie powstanie
i rozwój polskich miejsc na mapie Wielkiej Brytanii zmienił jej obraz.
Informacje o prelegencie: Paulina Gabryszak-Stevens – archiwistka, historyczka, pracownik Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Absolwentka Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół emigracji polskiej ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko –brytyjskich oraz parlamentaryzmu.

———————————————————————————————————————————–

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Uprzejmie zawiadamiamy, że doroczne Walne Zebranie PTNO odbyło się we wtorek, 25 kwietnia 2023 roku

Komunikat o wybranych władzach zostanie opublikowany wkrótce.

                                                

 

———————————————————————————————————————————-

Zarząd Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie i Związek Lekarzy Polskich w
Wielkiej Brytanii serdecznie zapraszają członków i sympatyków na wykład, który
odbędzie się 28 lutego 2023 roku o godzinie 18:00 w sali Atrium POSK pod adresem:
Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny
238-246 King Street
Londyn W6 0RF
Wykład zostanie wygłoszony w języku angielskim przez dr Marię Długołęcką-Graham
Tytuł: The Polish School of Medicine at The University of Edinburgh (1941-1949) and its
ongoing contribution to Polish medical education
Informacje o prelegencie: Dr Maria Długołęcka-Graham MBE, BSc, MB ChB, Ph D, M Sc,
Hon D Sc (Edin), Dip Med Ed, FFPH – Maria is an ‘Edinburgh Pole’. Maria’s father was one
of the many Polish soldiers who came to Scotland after the fall of France in June 1940.
Unable to return to Poland, he settled in Edinburgh. Maria graduated from The University
of Edinburgh on five separate occasions; the most recent was in 2016, when she was
awarded an Honorary DSc in recognition of her work as the University’s Coordinator of
the Polish School of Medicine, and since 2004, Honorary Curator of its Historical
Collection. Maria is a Post-retirement Honorary Fellow in the College of Medicine and
Veterinary Medicine.
Maria is responsible for coordinating three scholarship programmes linked to the
graduates, staff and friends of the Polish School of Medicine, liaising with the graduates
and friends of the Polish School and facilitating links with Polish medical universities and
research institutes.
In 1997, Maria was awarded the Gold Cross of Merit by the Republic of Poland in
recognition of her charity work in Poland in the 1980s and early 1990s. In 2006 she was
awarded the Knight’s Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland in recognition
of her Polish school of Medicine related activities. In 2011, the Polish Ministry of Foreign
Affairs awarded Maria the “Bene Merito” Medal for her work in promoting Poland in the
international arena.
Maria received the University of Edinburgh’s Benefactor Award on behalf of the Polish
School of Medicine in 2010 in recognition of the great generosity of the School’s alumni,
former staff and friends. Maria was awarded an MBE in the Queen’s 2010 New Year
Honours List for Services to Polish–Scottish relations and to Medicine.
Dr Długołęcka-Graham is a co-author of Polski Wydział Lekarski w Edynburgu (1941-
1949) -miejsce edukacji poznańskich lekarzy (The Polish School of Medicine 1941-1949 –
a centre of education for Poznan doctors), published in Poznań in 2020. She is a co-author
of Chapter 8 – The Polish Veterinary Faculty in Edinburgh (1943-1948) in the forthcoming
book The History of Veterinary Education in Edinburgh which describes the growth of
veterinary education in Edinburgh and its contribution to veterinary medicine across the
world.

Zarząd PTNO serdecznie zaprasza członków i sympatyków na wykład:  ‘“Kwestia żydowska” w relacjach polsko-brytyjskich w latach trzydziestych XX wieku’,  który odbędzie się online 13 września 2022 roku o godzinie 18:00 (czasu brytyjskiego – BST) – szczegóły połączenia z platformą Zoom podane są poniżej.

Informacje o prelegencie:   dr Kinga Czechowska (ur. 1991) – historyczka, pracowniczka Referatu Badań Historycznych Delegatury IPN w Bydgoszczy. Absolwentka Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym w 2021 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Uczestniczka polskich i międzynarodowych konferencji naukowych, a także seminarium doktorskiego w Muzeum POLIN w ramach programu GEOP poświęconego historii i kulturze Żydów polskich. Stypendystka m.in. Fundacji z Brzezia Lanckorońskich oraz Polonia Aid Foundation Trust. Autorka licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii dyplomacji, historii polskich Żydów oraz historii Polski w XX w. Niebawem ukaże się jej pierwsza książka: Polska dyplomacja wobec “kwestii żydowskiej” w latach 1932-1939.

Informacje of wykładzie: Lata 30. XX wieku to okres rosnącego zainteresowania polskiej dyplomacji „kwestią żydowską”, w tym możliwościami emigracji żydowskiej do Palestyny. Wielka Brytania jako imperium kolonialne i państwo sprawujące mandat nad Palestyną była oczywistym adresatem próśb i starań polskich dyplomatów. Tym samym „kwestia żydowska” stała się jednym z problemów poruszanych w relacjach polsko-brytyjskich. Z jakim efektem? Jak Foreign Office odnosiło się do polskich postulatów? I jaką rolę odgrywali w tym wszystkim politycy żydowscy?

Połączenie z platformą ZOOM:

Topic: PTNO Wykład
Time: Sep 13, 2022 06:00 PM London

Spotkanie online przez ZOOM:

https://us06web.zoom.us/j/83776772321?pwd=ZndmVnI4SlBPaUNKYUZ5aVNNcndVZz09

Meeting ID: 837 7677 2321
Passcode: 679228

________________________________________________________________________________________________________________

Zarząd PTNO serdecznie zaprasza członków i sympatyków na wykład:  „Czy Rząd RP na Uchodźstwie milczał na temat zagłady getta warszawskiego?”, który odbędzie się online 21 czerwca 2022 roku o godzinie 18:00 (czasu brytyjskiego – BST) – szczegóły połączenia z platformą Zoom podane są poniżej.

Informacje o prelegencie:   Dr hab Adam Puławski, historyk zajmujący się tematyką zagłady Żydów na okupowanych ziemiach polskich, stosunkami polsko-żydowskimi w czasie II wojny światowej oraz dziejami Polskiego Państwa Podziemnego (PPP). Współautor teki edukacyjnej IPN Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej (Warszawa 2005). Autor książek W obliczu Zagłady. Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941–1942) (Lublin 2009) i Wobec »niespotykanego w dziejach mordu«. Rząd RP na uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, AK a eksterminacja ludności żydowskiej od »wielkiej akcji« do powstania w getcie warszawskim (Chełm 2018).  Obecnie związany z Pracownią Instytuty Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego przy Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

Informacje of wykładzie:  Władze Polskiego Państwa Podziemnego należycie informowały polskie władze w Londynie o eksterminacji ludności getta w Warszawie.  Pierwsza depesza Korbońskiego została nagłośniona w BBC już 29 lipca, druga zaś 1 września 1942 r. w CBS (tutaj możemy mówić o znacznym opóźnieniu).  Jednak nie ulega wątpliwości, że krajowe władze podziemne traktowały zagładę ludności żydowskiej jako ostrzeżenie przed eksterminacją ludności polskiej, i przekonane były, że po Żydach Niemcy przystąpią do tępienia ludności polskiej „metodą żydowską”.

Więcej informacji o prelegencie i o wykładzie:  https://pulawski.eventbrite.co.uk.

Połączenie z platformą ZOOM:

https://us06web.zoom.us/j/87919939714?pwd=bGpEUUtIblk1NE1sNHBpOExxRFVlUT09

Meeting ID: 879 1993 9714
Passcode: 859810

________________________________________________________________________________________________________________

Zarząd PTNO serdecznie zaprasza członków i sympatyków na webinar, który odbędzie się 10 maja 2022 roku o godzinie 18:00 – szczegóły połączenia z platformą Zoom podane są poniżej.

https://us06web.zoom.us/j/81871833354?pwd=T05uWmp5aHBVaFF3U3ZheWJrNU1YZz09

to start or join a scheduled Zoom meeting.

Meeting ID: 828 0648 4324

Passcode: 636472

One tap mobile

+13126266799,,82806484324#,,,,*636472# US (Chicago)

+13462487799,,82806484324#,,,,*636472# US (Houston)

Dial by your location

+1 312 626 6799 US (Chicago)

+1 346 248 7799 US (Houston)

+1 669 900 6833 US (San Jose)

+1 929 436 2866 US (New York)

+1 253 215 8782 US (Tacoma)

+1 301 715 8592 US (Washington DC)

Meeting ID: 818 7183 3354

Passcode: 364085

Find your local number: https://us06web.zoom.us/u/kbiTLoO3Cp

Tytuł„Zbiory źródeł do badania losów obywateli polskich w ZSRR w czasie II wojny światowej.”

Informacje o prelegencie: Dr hab. prof. Anna Zapalec – zatrudniona w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zainteresowania naukowe to problematyka II wojny światowej w kontekście dziejów Polski. Badania szczegółowe dotyczą zwłaszcza represji i zbrodni popełnionych w czasie drugiej wojny światowej przez okupantów na ziemiach polskich oraz losów ludności polskiej w głębi ZSRR w XX w. Badania i kwerendy do poszczególnych problemów badawczych zostały przeprowadzone w archiwach polskich, brytyjskich, izraelskich, ukraińskich i rosyjskich, w tym w archiwach lokalnych na Syberii: Jekaterynburg (2011); Irkuck-Krasnojarsk-Tomsk-Moskwa (2011); Omsk (2012); Jakuck (2013); Nowosybirsk (2013); Magadan i obwód magadański (2013); Uzbekistan (Taszkent i Samarkanda 2018 r.).

 

 ________________________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że doroczne Walne Zebranie PTNO odbędzie się we wtorek, 25 stycznia 2022 roku o godz. 17.30 poprzez Zoom (link poniżej):

Proponowany Porządek Dzienny:

  1. Zagajenie Prezesa

  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

  3. Odczytanie i przyjęcie Protokółu z ostatniego Walnego Zebrania 27.04.2021)

  4. Sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

      a) Prezes

      b) Sekretarz Generalny

      c) Skarbnik

      d) Komisja Rewizyjna

  5. Dyskusja nad Sprawozdaniami

  6. Wnioski Komisji Rewizyjnej

  7. Przyjęcie nowych Członków Towarzystwa       

  8. Wybór nowego Zarządu

  9. Wolne wnioski.

Z poważaniem,

Dr Marek Laskiewicz

Sekretarz Generalny                                    

https://us06web.zoom.us/j/88983100445?pwd=cmtPSTIwelA0KzhCTHhDeGpsWXo1UT09

Meeting ID: 889 8310 0445

Passcode: 427923

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Zarząd PTNO serdecznie zaprasza członków i sympatyków na webinar: „Poszukiwania, odkrycia, dokumentacja, renowacja – Polskie nekropolie w Afryce Wschodniej i Południowej z lat 1942-1952.″, który odbędzie się 11 stycznia 2022 roku o godzinie 18:00 – szczegóły połączenia z platformą Zoom podane są poniżej.

Informacje o prelegencie: Prof. Hubert Chudzio – zatrudniony w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Związany z Polską Akademią Umiejętności. Współpracuje z Biblioteką Polską w Paryżu oraz placówkami naukowymi i kulturalnymi w Londynie i Nowym Jorku. Zainteresowania naukowe to dzieje Powstania Listopadowego, Wielka Emigracja, peregrynacje Polaków po Bliskim Wschodzie i Księstwo Warszawskie. Dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń w Krakowie. Kierownik ekspedycji naukowych do kilkunastu krajów świata. Jako dziennikarz od lat współpracuje z telewizjami polskimi (TVP, TVN) i zagranicznymi (Discovery, Planete). Reżyseruje filmy o tematyce historycznej i archeologicznej. Wielokrotnie nagradzany za swą działalność naukową i filmową. Członek prestiżowego The Explorers Club w Nowym Jorku.

Click

https://us06web.zoom.us/j/82806484324?pwd=QStua0dJc3FDSVMxSUZtUmc3ODUrdz09

to start or join a scheduled Zoom meeting.

Meeting ID: 828 0648 4324

Passcode: 636472

One tap mobile

+13126266799,,82806484324#,,,,*636472# US (Chicago)

+13462487799,,82806484324#,,,,*636472# US (Houston)

 Dial by your location

+1 312 626 6799 US (Chicago)

+1 346 248 7799 US (Houston)

+1 669 900 6833 US (San Jose)

+1 929 436 2866 US (New York)

+1 253 215 8782 US (Tacoma)

+1 301 715 8592 US (Washington DC)

Meeting ID: 828 0648 4324

Passcode: 636472

Find your local number: https://us06web.zoom.us/u/kbiTLoO3Cp

 ——————————————————————————————————————-

 PTNO serdecznie zaprasza członków i sympatyków na webinar, który odbędzie się 14 grudnia 2021 roku o godzinie 18:00 – szczegóły połączenia z platformą Zoom podane są poniżej.

https://us06web.zoom.us/j/85946801870?pwd=YkhpZ0hFbkU3aDNUVVFLamZ5TUxKZz09

Tytuł: „A turning point in attitudes? 1956 in Poland as seen by the Polish Government in Exile.″

Informacje o prelegencie: Maria Klementyna Suchcitz, urodzona w Londynie w 1995 roku. Studia licencjackie (BA) ukończyła na Uniwersytecie w Leeds na wydziale historii i literatury angielskiej. Prace magisterską napisała i zdała egzamin na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w angielskojęzycznym Ośrodku Badań Środkowo-Europejskich. Pracownik ambasady brytyjskiej w Warszawie. Czynna w ZHP poza granicami Kraju (komenda Hufca Bałtyk). Autorka szeregu recenzji. Członek-korespondent Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, wybrana na ostatnim walnym Zebraniu.

 
____________________________________________________________________________________________________
Zarząd PTNO serdecznie zaprasza członków i sympatyków na webinar, który odbędzie się 9 listopada 2021 roku o godzinie 18:00– szczegóły połączenia z platformą Zoom podane są poniżej.

 
to start or join a scheduled Zoom meeting.
 
Tytuł„Wojna w oczach Beaty Obertyńskiej″
Informacje o prelegencie: Krystyna Jaworska, prof. zwyczajny Uniwersytetu w Turynie, polonistka, zajmuje się głównie XIX i XX-wieczną literaturą emigracyjną i jej związkami z Włochami. Wyniki XIX-wiecznych badań zebrała w 2012 roku w tomie Poeti e patrioti polacchi nell’Italia risorgimentale (Polscy patrioci i pisarze we włoskim Risorgimento). W 2019 roku ukazała się jej autorstwa monografia Dalla deportazione all’esilio. Percorsi nella letteratura polacca della seconda guerra mondiale (Z deportacji na uchodźstwo. Ścieżki polskiej literatury drugiej wojny światowej) dotycząca literatury oraz działalności wydawniczej 2 Korpusu, badanej także na podstawie źródeł archiwalnych IPMS.  Wraz z Paolem Morawskim w 2014 roku przygotowała teksty stałej ekspozycji Muzeum Pamięci 2 Korpusu przy polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino. W 2018 roku z okazji stulecia niepodległości opracowała wystawę z dwujęzycznym katalogiem Da prigionieri a uomini liberi. Z niewoli do niepodległości, (Torino), poświęconej Armii Polskiej powstałej we Włoszech w 1918 roku. W 2019 roku w jej opracowaniu ukazał się pokaźny tom pism Gustawa Herlinga-Grudzińskiego dla prestiżowej serii Meridiani wydawnictwa Mondadori.Jej zainteresowania badawcze obejmują także poezję współczesną, m. in. przetłumaczyła i opracowałą wybór wierszy Adama Zagajewskiego dla wydawnictwa Adelphi, a ostatnio zajęła się wojenną twórczością polskich poetek, w tym Kazimiery Iłłakowiczównej i Beaty Obertyńskiej.
 
 

Zarząd PTNO informuje,  że webinar, o tytule:  “Od pokoju do wojny: traktaty i układy w dyplomacji lat 1919-1939” odbył się 19 października 2021 roku o godzine 17:30

Informacje o prelegencie: dr hab. Krzysztof Kania, prof. UMK jest pracownikiem Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jego zainteresowania badawcze skupiają się głównie na biografistyce, historii dyplomacji, polskiej polityce zagranicznej oraz dziejach
polskiej emigracji niepodległościowej w Londynie. Jest autorem biografii naukowej Edwarda Raczyńskiego oraz książki na temat sytuacji
wewnętrznej w Wielkiej Brytanii postrzeganej oczami polskiej służby dyplomatycznej akredytowanej nad Tamizą. Opublikował jeden z tomów
Polskich Dokumentów Dyplomatycznych za rok 1932. Redaguje i współredaguje książki. Do najważniejszych zaliczyć wypada: Wspomnienia
Augusta Zaleskiego, Korespondencję Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Edwarda Raczyńskiego czy wydaną w tym roku pozycję Trianon 1920-2020: some aspects of the Hungarian Peace Treaty of 1920.

 

KOMUNIKAT PO WALNYM ZEBRANIU PTNO z 27 KWIETNIA 2021 

27 kwietnia 2021 odbyło się Walne Zebranie PTNO. Pierwotna data wyznaczona na styczeń, przesunięta na luty z powodu pandemii Covid-19 i kolejnego ‘lockdown’ została ostatecznie przesunięta na koniec kwietnia, bez względu na to czy mogłoby się ono odbyć w tradycyjnej formie w POSKu czy poprzez platformę internetową zoom. Ostatecznie odbyło się poprzez zoom zorganizowany przez Sekretarza Generalnego dr. Marka Laskiewicza.

Obecnych było 15 osób, w tym jedna z dalekich Włoch. Przewodniczącym WZ wybrano dr. Kazimierza Nowaka. Protokółował dr Marek Laskiewicz.

Wybrano nowy zarząd na kadencję: kwiecień 2021 – styczeń 2021:

Prezes: dr hab. Andrzej Suchcitz

Wiceprezes ds. nauk ścisłych: dr inż. Marian Zastawny

Wiceprezes ds. nauk humanistycznych: mgr Jadwiga Kowalska

Sekretarz Generalny i Sekretarz ds. członkostwa: dr Marek Laskiewicz

Skarbnik: dr Wojciech Rappak

Redaktor „Rocznika PTNO”: dr hab. Joanna Pyłat

Członek do spraw strony internetowej: dr inż. Andrzej Fórmaniak

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: inż. Wojciech Tobiasiewicz

Członkowie: mgr Małgorzata Staszczak-Goddard

                       mgr Rafael C. Gallera

Rozpatrzono jedną kandydatura na nowego członka, mgr Maria K. Suchcitz. WZ uchwaliło jej wybór na członka korespondenta zamiejscowego

—————————————————————————————————————————————————————————–

Ze smutkiem informujemy, że 23 lutego 2021 po krótkiej chorobie zmarł  w Londynie  Krzysztof Rowiński .  Był długoletnim (od 1990 r) i bardzo aktywnym członkiem PTNO.  W zarządzie pełnił od lat obowiązki Redaktora “Rocznika PTNO”.  Brał udział w wielu spoktaniach w Polsce, organizowanych przez Światową Radę Badań nad Polonią, do której należy PTNO.  Kawaler Krzyża AK, medalu Pro Memoria oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał też medal III Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie. Żył 89 lat, zostawił żonę Annę i syna Paula. Pogrzeb odbył  się w Tuesday March 23 at 10am at Mary Immaculate and St Gregory Church, 82, Union Street, Barnet. EN5 4HZ.

_____________________________________________________________________________________________________

Ze smutkiem informujemy, że 2 lutego 2021 zmarł  w Londynie  inż.Zbigniew S. Siemaszko. Żołnierz PSZ w Batalionie Łączności Sztabu NW, nestor polskich historyków na emigracji. Autor kilkunastu książek, licznych artykułów na tematy dziejów polskich podczas drugiej wojny światowej. Od 1993 członek korespondent, następnie członek zwyczajny PTNO.


Uprzejmie informujemy, że doroczne Walne Zebranie PTNO odbyło się w środę, 11 grudnia 2019 roku o godz. 17.00 w Sali Wykładowej PUNO na III piętrze w POSK-u.

Został wybrany nowy zarząd w następującym składzie:

Andrzej Suchcitz – Prezes

Marian Zastawny – Wiceprezes do nauk ścisłych

Marek Laskiewicz – Sekretarz Generalny

Wojciech Rappak – Skarbnik

Krzysztof Rowiński – Redaktor Rocznika PTNO

Jadwiga Kowalska – członek

 

Wojciech Tobiasiewicz (przewodniczący Komisji Rewizyjnej)

Rafael Gallera (członek KR)

Małgorzata Goddard (czlonek KR)

Wkrótce opublikowany zostanie protokół z Walnego Zebrania


Profesor Jacek Tebinka (Uniwersytet Gdański)

3 grudnia 2019 godzina 19:30, w POSKu Sala Szafirowa, 238-246 King Street London Hammersmith W6 0RF  wygłosił wykład na temat:

„Rok 1939 i narodziny polsko-brytyjskiego sojuszu: Od gwarancji Chamberlaina do wybuchu wojny”

Szczegóły:  https://ptnowyklady-tebinka.eventbrite.co.uk


Nasz członek dr Wojtek Rappak wygłosił 16 czerwca referat: „1939 and the Arrival of the Unthinkable”. Miało to miejsce na forum the Seventh World Congress on Polish Studies, University of Gdansk, June 14-16, 2019, który organizowany był przez Polish Institute of Arts and Sciences of America (PIASA).


Jest mi miło poinformować wszystkich członków PTNO, że w niedzielę 10 marca 2019 w godz.11:00 -17:00 odbyła się druga edycja na Science Day 2019 – Polish Contribution: Humanities, Science & Technology.

Wydarzenie to było częścią obchodów British Science Week.

Szacujemy, że w dniu imprezy odwiedziło nas w POSKu ponad 450 gości.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać 5 wykładów, wziąć udział w 14 warsztatach i oglądać różnego rodzaje demonstracje zjawisk fizyko-chemicznych czy zapoznać się z drukowaniem 3D albo z goglami do wirtualnej rzeczywistości.

Szczególy o tym swoistym festiwalu nauki na www.welcome2science.pl

W kolejnym LXI Roczniku PTNO ukaże się sprawozdanie z tego wydarzenia.

dr Andrzej Formaniak

Prezes PTNO

 

Uprzejmie informujemy członków, że we wtorek 15 stycznia 2019 o godz. 17: 00 odbyło się w POSKu w sali wykładowej na III ptr. Walne Zebranie członków. Zebraniu przewodniczył prof. Ryszard Chmielowiec.

WZ ponownie wybrało dr. inż. Andrzeja Fórmaniaka prezesem PTNO na kolejną kadencje.  Nowowybrany prezes zaproponował, aby do zarzadu towarzystwa i Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby:

dr Andrzej Suchcitz, dr Marek Laskiewicz, dr Wojciech Rappak, Krzysztof Rowiński, Dr Joanna Pyłat.

Ukonstytuowanie się zarządu będzie miało miejsce na nabliższym zebraniu, planowanym na 19 lutego 2019 r.

Komisja Rewizyjna: mgr Raphael Gallera, mgr Jadwiga Kowalska, mgr Małgorzata Staszczak –Goddard. KR wkrótce wyłoni ze swojego grona przewodniczącego komisji.

Przyjęto do Towarzystwa dwoje członków honorowych:

  • Dr Joanna Hanson
  • Dr Paul Latawski

oraz troje nowych członków zwyczajnych:

  • Dr Joanna Bagniewska
  • Dr Grażyna Czubińska
  • Prof Tomasz Kaźmierski

Ich sylwetki przedstawione są w zakładce Kategorie: Nowi członkowie

 Po zebraniu miał miejsce „opłatek”.

Niebawem opublikujemy w naszej witrynie sprawozdanie z WZ.


Uprzejmie informujemy członków, że we wtorek 19 grudnia 2017 o godz. 17: 00 odbyło sie w Sali PUNO III ptr. w POSKu Walne Zebranie członków. Po zebraniu miał miejsce „opłatek”. Sprawozdanie z tegorocznego WZ jest dostępne na naszej stronie w zakładce: Zebrania/ Walne Zebrania. 

WZ PTNO -Dec 2017

Od lewej stoją: dr Marek Laskiewicz, dr Joanna Pyłat, dr Andrzej Suchcitz, mgr Jadwiga Kowalska, prof. Ryszard Chmielowiec i dr Andrzej Fórmaniak

17-21 października 2017 w Krakowie odbył się V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w ŚwiecieOrganizatorem kongresu była Polska Akademia Umiejętności.

PTNO reprezentowane było przez mgr Jadwigę Kowalską, która również występowała tam w imieniu Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.  Wzięła Ona udział w seminarium: Polskie Towarzystwa Naukowe w Świecie i Ich Rola w Kształtowaniu Etosu Inteligencji Polskiej.

Na towarzyszącej wystawie zatytułowanej „Polskie Towarzystwa Naukowe w Świecie” nasze towarzystwo miało tam swój plakat pokazany poniżej.

PTNO Exib poster 2017

Ruszyło Badanie Polskiej Diaspory Naukowej

Jak donosi dr Rafał Mostowy wszyscy naukowcy polskiego pochodzenia, którzy pracują lub studiują za granicą, mogą wziąć udział w badaniu polskiej diaspory naukowej. Dzięki badaniu będzie się można dowiedzieć, jakie relacje utrzymują oni między sobą, jakie kontakty łączą ich z polskimi instytucjami i firmami.  Badanie prowadzi organizacja łącząca polskich naukowców za granicą – Fundacja Polonium, a partnerami badania są: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oraz Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie z Londynu.   PTNO jest reprezentowane w tym projekcie przez dr. Rafała Mostowego.

Wypełnij kwestionariusz poprzez stronę:
https://poloniumfoundation.org/research

Więcej informacji o podjętej inicjatywie zawarta jest w linku: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,460078,rusza-badanie-polskiej-diaspory-naukowej.html

Dr Joanna Pyłat (członek zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią i PTNO) w dniach 27-29 października 2017 weźmie udział w obradach międzynarodowego sympozjum naukowego w Kanadzie (w Ottawie).  Sympozjum Polish Canadians Contribution to Canada on the 150th Anniversary, zorganizowanemu przez Instytut Oskara Haleckiego w Ottawie, we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, patronuje Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Dr Pyłat odniesie się do współpracy prof. Oskara Haleckiego z PTNO w temacie: Oskar Halecki and his cooperation with Universities in Canada, Polish University Abroad and Polish Society of Arts and Sciences Abroad.

Walne Zebranie Członków PTNO 2014

Posted by on Dec 19, 2014 in Archiwum | 0 comments

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że doroczne Walne Zebranie PTNO (WZ) odbyło się w drugim terminie w sobotę, 29 listopada 2014 roku o godz. 15:00 w Sali Wykładowej PUNO na III piętrze w POSK-u. Według następującego porządku: 1. Zagajenie (Prezes – Prof. B.  Indyk) 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania (wybrano dr A Fórmaniaka na przewodniczacego, mgr M Sztukę na sekretarza oraz mgr M Goddard na assessora) 3. Odczytanie i przyjęcie protokółu z ostatniego Walnego Zebrania   (7/12/2013) – odczytał dr A Fórmaniak i...

read more

Walne Zebranie PTNO odbyło się w sobotę 7 grudnia 2013 roku

Posted by on Nov 20, 2013 in Archiwum | 0 comments

Uprzejmie zawiadamiam, że doroczne Walne Zebranie PTNO odbyło się w sobotę 7 grudnia 2013 roku o godz. 14.30 w Sali Prób przy Teatrze na II piętrze w POSK-u. Według nastepującego porządku 1 . Zagajenie (Prezes lub Wiceprezes) 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania 3. Odczytanie i przyjęcie Protokółu z ostatniego Walnego Zebrania (18/12/2012) 4. Sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej a) Prezes b) Sekretarz Generalny c) Skarbnik d) Komisja Rewizyjna 5. Dyskusja nad Sprawozdaniami 6. Wnioski Komisji Rewizyjnej 7....

read more

Grażyna Elżbieta Szostak

Posted by on May 23, 2013 in Archiwum | 0 comments

Mgr Grażyna Elżbieta Szostak została członkiem PTNO podczas Walnego Zebrania, które miało miejsce 8 Grudnia 2008 roku w Sali Wykładowej PUNO w POSK-u Podsumowanie dorobku mgr Grażyna Elżbieta Szostak przedstawia się następująco. Ważniejsze publikacje naukowe: 1. Widzenie Fantomowe. Acta Universitas Nicolai Copernici, Toruń, 1994 2. Reakcje Homilopatyczne u Ludzi Jako wyraz Społecznego Niedostosowania. Wydawnictwo Adam Marszałek, 1994 3. Dementie. Poradnik dla Chorego i Rodziny. Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999 4. Schizofrenia. Poradnik dla...

read more

Prof. dr inż. Mirosław Lech Wyszyński

Posted by on May 23, 2013 in Archiwum | 0 comments

Prof. dr inż. Mirosław Lech Wyszyński

Mirosław Lech Wyszyński MEng PhD MSIMP MSAE Professor in Novel Vehicle Technology Leader of Future Power Systems Group Head of Vehicle Technology Research Centre Programme Director, Mechanical Engineering and Mechanical with Automotive Engineering (MEng and BEng) Mechanical Engineering Department, The University of Birmingham Urodził się 4 września 1947 roku w Polsce, w Białobrzegach, pow. Opoczno. Studia techniczne skończył na Politechnice Warszawskiej w 1971 jako mgr inż. mechanik. Pięć lat później uzyskał stopień doktora nauk technicznych...

read more

Dr Jan Mokrzycki odznaczony

Posted by on May 23, 2013 in Archiwum | 0 comments

Nagroda TVP Polonia „Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju” jest przyznawana od 1995 r. Jej symbolem jest statuetka przedstawiająca Fryderyka Chopina autorstwa Doroty Banasik. Laureatami nagrody są wybitni Polacy, którzy swoimi osiągnięciami rozsławiają na całym świecie polską kulturę, naukę, sztukę i sport. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się: Wanda Wiłkomirska, Jan Mokrzycki, Szkoła Polska w Atenach i w charakterze Laureata Nagrody Specjalnej: Prymas Polski, Kardynał Józef Glemp.   Laureat nagrody dr Jan Mokrzycki...

read more

Dr Dorota Bourne

Posted by on Dec 12, 2011 in Archiwum | 0 comments

13 grudnia 2011, na WZ zebrani członkowie przyjęli na Dr Dorota Bourne na członka zwyczajnego PTNO. Rekomendacji udzielili: prof. dr (h.c.) Ryszard Kotaś i dr Marek Laskiewicz. Dr Dorota Bourne jest wykładowcą w Queen Mary College, Uniwersytecie Londyńskim, w dziedzinie Zachowanie w Organizacjach; pracuje też jako konsultant; pracowała i mieszkała w Anglii przez kilkanaście lat. Ma opublikowane 6 recenzowanych artykułów. Wygłosiła 15 referatów na konferencjach i jest współredaktorką książki akademickiej.

read more

Laudacja dla Prof. Dr. Inż. Stanisława Portalskiego

Posted by on Oct 22, 2010 in Archiwum | 0 comments

Laudacja dla Prof. Dr. Inż. Stanisława Portalskiego wygłoszona 14 października 2010 roku z okazji przyznania Jemu Doktora Honoris Causa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie Dane osobowe profesora Stanisława Portalskiego Wiek: 90 lat Stan Cywilny: wdowiec (żonaty dwukrotnie: Dorothy Lawry – dzieci: Aniela i Kazimierz, oraz z Haliną Zawirską, córka Aniela). Stanisław Portalski urodził się 24 kwietnia 1920 roku w Starej Białej niedaleko Płocka jako syn Władysława i Walerii z Boronińskich; w rodzinie, której korzenie sięgają czasów...

read more