nav-left cat-right
cat-right

Home

 


Uprzejmie informujemy, że doroczne Walne Zebranie PTNO odbyło się w środę, 11 grudnia 2019 roku o godz. 17.00 w Sali Wykładowej PUNO na III piętrze w POSK-u.

Został wybrany nowy zarząd w następującym składzie:

Andrzej Suchcitz – Prezes

Marian Zastawny – Wiceprezes do nauk ścisłych

Marek Laskiewicz – Sekretarz Generalny

Wojciech Rappak – Skarbnik

Krzysztof Rowiński – Redaktor Rocznika PTNO

Jadwiga Kowalska – członek

 

Wojciech Tobiasiewicz (przewodniczący Komisji Rewizyjnej)

Rafael Gallera (członek KR)

Małgorzata Goddard (czlonek KR)

Wkrótce opublikowany zostanie protokół z Walnego Zebrania


Profesor Jacek Tebinka (Uniwersytet Gdański)

3 grudnia 2019 godzina 19:30, w POSKu Sala Szafirowa, 238-246 King Street London Hammersmith W6 0RF  wygłosił wykład na temat:

„Rok 1939 i narodziny polsko-brytyjskiego sojuszu: Od gwarancji Chamberlaina do wybuchu wojny”

Szczegóły:  https://ptnowyklady-tebinka.eventbrite.co.uk


Nasz członek dr Wojtek Rappak wygłosił 16 czerwca referat: „1939 and the Arrival of the Unthinkable”. Miało to miejsce na forum the Seventh World Congress on Polish Studies, University of Gdansk, June 14-16, 2019, który organizowany był przez Polish Institute of Arts and Sciences of America (PIASA).


Jest mi miło poinformować wszystkich członków PTNO, że w niedzielę 10 marca 2019 w godz.11:00 -17:00 odbyła się druga edycja na Science Day 2019 – Polish Contribution: Humanities, Science & Technology.

Wydarzenie to było częścią obchodów British Science Week.

Szacujemy, że w dniu imprezy odwiedziło nas w POSKu ponad 450 gości.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać 5 wykładów, wziąć udział w 14 warsztatach i oglądać różnego rodzaje demonstracje zjawisk fizyko-chemicznych czy zapoznać się z drukowaniem 3D albo z goglami do wirtualnej rzeczywistości.

Szczególy o tym swoistym festiwalu nauki na www.welcome2science.pl

W kolejnym LXI Roczniku PTNO ukaże się sprawozdanie z tego wydarzenia.

dr Andrzej Formaniak

Prezes PTNO


Uprzejmie informujemy członków, że we wtorek 15 stycznia 2019 o godz. 17: 00 odbyło się w POSKu w sali wykładowej na III ptr. Walne Zebranie członków. Zebraniu przewodniczył prof. Ryszard Chmielowiec.

WZ ponownie wybrało dr. inż. Andrzeja Fórmaniaka prezesem PTNO na kolejną kadencje.  Nowowybrany prezes zaproponował, aby do zarzadu towarzystwa i Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby:

dr Andrzej Suchcitz, dr Marek Laskiewicz, dr Wojciech Rappak, Krzysztof Rowiński, Dr Joanna Pyłat.

Ukonstytuowanie się zarządu będzie miało miejsce na nabliższym zebraniu, planowanym na 19 lutego 2019 r.

Komisja Rewizyjna: mgr Raphael Gallera, mgr Jadwiga Kowalska, mgr Małgorzata Staszczak –Goddard. KR wkrótce wyłoni ze swojego grona przewodniczącego komisji.

Przyjęto do Towarzystwa dwoje członków honorowych:

  • Dr Joanna Hanson
  • Dr Paul Latawski

oraz troje nowych członków zwyczajnych:

  • Dr Joanna Bagniewska
  • Dr Grażyna Czubińska
  • Prof Tomasz Kaźmierski

Ich sylwetki przedstawione są w zakładce Kategorie: Nowi członkowie

 Po zebraniu miał miejsce „opłatek”.

Niebawem opublikujemy w naszej witrynie sprawozdanie z WZ.


Uprzejmie informujemy członków, że we wtorek 19 grudnia 2017 o godz. 17: 00 odbyło sie w Sali PUNO III ptr. w POSKu Walne Zebranie członków. Po zebraniu miał miejsce „opłatek”. Sprawozdanie z tegorocznego WZ jest dostępne na naszej stronie w zakładce: Zebrania/ Walne Zebrania. 

WZ PTNO -Dec 2017

Od lewej stoją: dr Marek Laskiewicz, dr Joanna Pyłat, dr Andrzej Suchcitz, mgr Jadwiga Kowalska, prof. Ryszard Chmielowiec i dr Andrzej Fórmaniak

17-21 października 2017 w Krakowie odbył się V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w ŚwiecieOrganizatorem kongresu była Polska Akademia Umiejętności.

PTNO reprezentowane było przez mgr Jadwigę Kowalską, która również występowała tam w imieniu Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.  Wzięła Ona udział w seminarium: Polskie Towarzystwa Naukowe w Świecie i Ich Rola w Kształtowaniu Etosu Inteligencji Polskiej.

Na towarzyszącej wystawie zatytułowanej „Polskie Towarzystwa Naukowe w Świecie” nasze towarzystwo miało tam swój plakat pokazany poniżej.

PTNO Exib poster 2017

 

Ruszyło Badanie Polskiej Diaspory Naukowej

Jak donosi dr Rafał Mostowy wszyscy naukowcy polskiego pochodzenia, którzy pracują lub studiują za granicą, mogą wziąć udział w badaniu polskiej diaspory naukowej. Dzięki badaniu będzie się można dowiedzieć, jakie relacje utrzymują oni między sobą, jakie kontakty łączą ich z polskimi instytucjami i firmami.  Badanie prowadzi organizacja łącząca polskich naukowców za granicą – Fundacja Polonium, a partnerami badania są: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oraz Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie z Londynu.   PTNO jest reprezentowane w tym projekcie przez dr. Rafała Mostowego.

Wypełnij kwestionariusz poprzez stronę:
https://poloniumfoundation.org/research

Więcej informacji o podjętej inicjatywie zawarta jest w linku: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,460078,rusza-badanie-polskiej-diaspory-naukowej.html

Dr Joanna Pyłat (członek zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią i PTNO) w dniach 27-29 października 2017 weźmie udział w obradach międzynarodowego sympozjum naukowego w Kanadzie (w Ottawie).  Sympozjum Polish Canadians Contribution to Canada on the 150th Anniversary, zorganizowanemu przez Instytut Oskara Haleckiego w Ottawie, we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, patronuje Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Dr Pyłat odniesie się do współpracy prof. Oskara Haleckiego z PTNO w temacie: Oskar Halecki and his cooperation with Universities in Canada, Polish University Abroad and Polish Society of Arts and Sciences Abroad.

Walne Zebranie Członków PTNO 2014

Posted by on gru 19, 2014 in Archiwum | 0 comments

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że doroczne Walne Zebranie PTNO (WZ) odbyło się w drugim terminie w sobotę, 29 listopada 2014 roku o godz. 15:00 w Sali Wykładowej PUNO na III piętrze w POSK-u. Według następującego porządku: 1. Zagajenie (Prezes – Prof. B.  Indyk) 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania (wybrano dr A Fórmaniaka na przewodniczacego, mgr M Sztukę na sekretarza oraz mgr M Goddard na assessora) 3. Odczytanie i przyjęcie protokółu z ostatniego Walnego Zebrania   (7/12/2013) – odczytał dr A Fórmaniak i...

read more

Walne Zebranie PTNO odbyło się w sobotę 7 grudnia 2013 roku

Posted by on lis 20, 2013 in Archiwum | 0 comments

Uprzejmie zawiadamiam, że doroczne Walne Zebranie PTNO odbyło się w sobotę 7 grudnia 2013 roku o godz. 14.30 w Sali Prób przy Teatrze na II piętrze w POSK-u. Według nastepującego porządku 1 . Zagajenie (Prezes lub Wiceprezes) 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania 3. Odczytanie i przyjęcie Protokółu z ostatniego Walnego Zebrania (18/12/2012) 4. Sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej a) Prezes b) Sekretarz Generalny c) Skarbnik d) Komisja Rewizyjna 5. Dyskusja nad Sprawozdaniami 6. Wnioski Komisji Rewizyjnej 7....

read more

Grażyna Elżbieta Szostak

Posted by on maj 23, 2013 in Archiwum | 0 comments

Mgr Grażyna Elżbieta Szostak została członkiem PTNO podczas Walnego Zebrania, które miało miejsce 8 Grudnia 2008 roku w Sali Wykładowej PUNO w POSK-u Podsumowanie dorobku mgr Grażyna Elżbieta Szostak przedstawia się następująco. Ważniejsze publikacje naukowe: 1. Widzenie Fantomowe. Acta Universitas Nicolai Copernici, Toruń, 1994 2. Reakcje Homilopatyczne u Ludzi Jako wyraz Społecznego Niedostosowania. Wydawnictwo Adam Marszałek, 1994 3. Dementie. Poradnik dla Chorego i Rodziny. Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999 4. Schizofrenia. Poradnik dla...

read more

Prof. dr inż. Mirosław Lech Wyszyński

Posted by on maj 23, 2013 in Archiwum | 0 comments

Prof. dr inż. Mirosław Lech Wyszyński

Mirosław Lech Wyszyński MEng PhD MSIMP MSAE Professor in Novel Vehicle Technology Leader of Future Power Systems Group Head of Vehicle Technology Research Centre Programme Director, Mechanical Engineering and Mechanical with Automotive Engineering (MEng and BEng) Mechanical Engineering Department, The University of Birmingham Urodził się 4 września 1947 roku w Polsce, w Białobrzegach, pow. Opoczno. Studia techniczne skończył na Politechnice Warszawskiej w 1971 jako mgr inż. mechanik. Pięć lat później uzyskał stopień doktora nauk technicznych...

read more

Dr Jan Mokrzycki odznaczony

Posted by on maj 23, 2013 in Archiwum | 0 comments

Nagroda TVP Polonia „Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju” jest przyznawana od 1995 r. Jej symbolem jest statuetka przedstawiająca Fryderyka Chopina autorstwa Doroty Banasik. Laureatami nagrody są wybitni Polacy, którzy swoimi osiągnięciami rozsławiają na całym świecie polską kulturę, naukę, sztukę i sport. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się: Wanda Wiłkomirska, Jan Mokrzycki, Szkoła Polska w Atenach i w charakterze Laureata Nagrody Specjalnej: Prymas Polski, Kardynał Józef Glemp.   Laureat nagrody dr Jan Mokrzycki...

read more

Dr Dorota Bourne

Posted by on gru 12, 2011 in Archiwum | 0 comments

13 grudnia 2011, na WZ zebrani członkowie przyjęli na Dr Dorota Bourne na członka zwyczajnego PTNO. Rekomendacji udzielili: prof. dr (h.c.) Ryszard Kotaś i dr Marek Laskiewicz. Dr Dorota Bourne jest wykładowcą w Queen Mary College, Uniwersytecie Londyńskim, w dziedzinie Zachowanie w Organizacjach; pracuje też jako konsultant; pracowała i mieszkała w Anglii przez kilkanaście lat. Ma opublikowane 6 recenzowanych artykułów. Wygłosiła 15 referatów na konferencjach i jest współredaktorką książki...

read more

Laudacja dla Prof. Dr. Inż. Stanisława Portalskiego

Posted by on paź 22, 2010 in Archiwum | 0 comments

Laudacja dla Prof. Dr. Inż. Stanisława Portalskiego wygłoszona 14 października 2010 roku z okazji przyznania Jemu Doktora Honoris Causa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie Dane osobowe profesora Stanisława Portalskiego Wiek: 90 lat Stan Cywilny: wdowiec (żonaty dwukrotnie: Dorothy Lawry – dzieci: Aniela i Kazimierz, oraz z Haliną Zawirską, córka Aniela). Stanisław Portalski urodził się 24 kwietnia 1920 roku w Starej Białej niedaleko Płocka jako syn Władysława i Walerii z Boronińskich; w rodzinie, której korzenie sięgają czasów...

read more