nav-left cat-right
cat-right

Home

Mgr Jadwiga Kowalska – współredaktor ksiażki: Sikorsky War Diary 1939-40 – I tom, wzięła udział 4 lipca 2017 w jej promocji, która odbyła się w ambasadzie RP w Londynie. Obecni również byli dr Andrzej Suchcitz & dr Andrzej Fórmaniak.

Dr Joanna Pyłat w dniach 9 – 10 Czerwca 2017 wzięła  udział w konferencji:Rola Wychodźstwa Polskiego w Kształtowaniu Świadomości Narodowej Młodego Pokolenia Polaków na Emigracji i w Krajach Byłego ZSRR.  Konferencja ta była zorganizowana w Warszawie przez:

  • Światową Radę Badań Nad Polonią,
  • Instytut Nauk Historycznych,
  • Katedrę Nauk Pomocniczych Historii,
  • Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wygłosiła tam referat na temat  „Postawy Polaków, a wizerunek Polski i Polaków poza granicami kraju na przykładzie Wielkiej Brytanii”.

Członkowie PTNO: Dr Andrzej Suchcitz i Dr Wojciech Rappak  wzieli udzial w konferencji; THE POLISH UNDERGROUND STATE DURING WWII, 3 czerwca 2017 w ambasadzie RP w Londynie

Żegnamy prof. dr Zofię Butrym

Posted by on cze 30, 2017 in Informacje bieżące, Z żałobnej karty | 0 comments

Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie żegna wyjątkową osobę – śp. prof. dr Zofię Butrym (1927-2017). Prof. Zofia Butrym urodziła się 27 kwietnia 1927 roku  w majątku rodzinnym Polesie koło Poniewieża na Litwie. W okresie II wojny światowej (1941-1944) Zofia była łącznniczka i sanitariuszką AK na Litwie. Po wojnie z przyczyn politycznych prof. Butrym pozostała na emigracji w Wielkiej Brytanii. W 1949 roku ukończyła studia w London School of Economics w Londynie . W latach 1958-1987 pełniła na tej uczelni funkcję starszego wykładowcy. W...

read more

Science Day: Poland’s Contribution

Posted by on maj 18, 2017 in Informacje bieżące, Konferencje | 0 comments

Wydarzenie “Science Day: Poland’s Contribution” zainicjowane prze PTNO odbyło się w ramach British Science Week i  miało miejsce w POSKu – Londyn W6 0RF, 19 marca 2017. Współorganizatorami były następujące organizacje Polski Uniwersytet na Obczyźnie Stowarzyszenie Techników Polskich w WB Polonium Foundation. Celem tego przedsięwzięcia była prezentacja dokonań polskich naukowców. Uważamy bowiem, że osiągnięcia nauki polskiej nie są dostatecznie doceniane i popularyzowane zarówno wśród polskiej diaspory w Wielkiej Brytanii, jak też w...

read more

Konferencja: THE POLISH UNDERGROUND STATE DURING WWII

Posted by on maj 17, 2017 in Informacje bieżące, Konferencje | 0 comments

Członkowie PTNO: Dr Andrzej Suchcitz i Dr Wojciech Rappak  biorą udzial w konferencja: THE POLISH UNDERGROUND STATE DURING WWII , 3 czerwiec 2017 w ambasadzie RP w Londynie

read more

Walne Zebranie PTNO za 2016 odbyło się

Posted by on lis 17, 2016 in Informacje bieżące, Walne Zgromadzenia | 0 comments

Walne Zebranie(WZ) członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie odbyło się w piątek, 2 grudnia 2016 roku o godz. 17.00 w Sali Wykładowej PUNO na III piętrze w POSK-u, 238-246 King Street, London W6 0RF. Połączone ono było  z uroczystościa “Opłatka”, które odbył się po WZ. Wkrótce ukaże się sprawozdanie z WZ. Przyjęto dwóch nowych członków: Prof. Victora Tybulewicza oraz dr Rafała Mostowego. Ich biogramy, w dodatku do tych członków których przyjeliśmy w ubiegłej kadencji, są zamieszczone w zakładce/kategorii „Nowi...

read more

Walne Zebranie PTNO 2015

Posted by on paź 19, 2015 in Informacje bieżące | 0 comments

Walne Zebranie(WZ) członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (PTNO) odbyło się 15 grudnia 2015 roku, w godzinach 17.00-19.30 w budynku Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w zachodnim Londynie. W zebraniu uczestniczyło 12 członków, nieobecność usprawiedliwiło osiemnastu. Otwarcia Zebrania dokonał dr inż. Andrzej Fórmaniak. Po serdecznym powitaniu, poinformował, że Prezes Prof. Bolesław Indyk miał poważny wypadek w ubiegłym roku.  Na skutek czego i zgodnie z decyzją Zarządu na Zebraniu 22 września 2015, wiceprezes ds....

read more

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 29 Listopada 2014

Posted by on wrz 23, 2015 in Walne Zgromadzenia | 0 comments

Protokół z Walnego Zebrania PTNO 29 listopada 2014 r.   Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (PTNO) odbyło się 29 listopada 2014 roku, w godzinach 14:30 – 18:00, w budynku Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w zachodnim Londynie. W zebraniu uczestniczyło 13 członków, nieobecność usprawiedliwiło dziewięciu członków. Otwarcia Zebrania dokonał Prezes PTNO prof. Bolesław Indyk. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania został wybrany dr  inż. Andrzej Fórmaniak, natomiast pierwszym Sekretarzem Walnego Zebrania...

read more

Konferencja Naukowa Życie i działalność Prezydenta RP na uchodźstwie Kazimierza Sabbata na tle misji polskiej emigracji niepodległościowej na Zachodzie

Posted by on kwi 30, 2014 in Informacje bieżące | 0 comments

  Konferencja Naukowa Życie i działalność Prezydenta RP na uchodźstwie  Kazimierza Sabbata na tle misji polskiej emigracji niepodległościowej na Zachodzie pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego zostanie zorganizowana 8-9 maja 2014 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim, w 25. rocznicę śmierci żołnierza PSZ na Zachodzie, harcerza, działacza społecznego, emigracyjnego polityka, premiera i przedostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie Kazimierza Sabbata. Jej celem będzie przybliżenie i symboliczne uczczenie postaci Kazimierza...

read more

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 7 grudnia 2013r.

Posted by on lut 13, 2014 in Walne Zgromadzenia | 0 comments

Walne Zebranie (WZ) członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (PTNO) odbyło się 7-go grudnia 2013 roku, w godzinach 15:00 – 18:00, w budynku Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w zachodnim Londynie. W zebraniu uczestniczyło 13 członków, nieobecność usprawiedliwiło czterech. Otwarcia Zebrania dokonał Prezes PTNO prof. Bolesław Indyk, który po uroczystym i serdecznym powitaniu, poprosił o uczczenie, minutą ciszy, pamięć zmarłych w okresie sprawozdawczym, członków PTNO: ks. prof. Józefa Guli z Londynu, dr. Jana Janusa...

read more

Okazja nabycia po atrakcyjnych cenach starych publikacji PTNO

Posted by on paź 8, 2013 in Informacje bieżące, Różne | 0 comments

Uprzejmie informujemy, że w wyniku inwentaryzacji zbiorów PTNO zarząd podjął decyzję udostępnienia niektórych wydawnictw, które występują w w zbiorach PTNO w więcej niż w jednym egzemplarzu.  Są to następujące publikacje: Najnowszy Rocznik LIV 2010/11  £12 Stare Roczniki: 1950/51, 1951/52, 1959/60, 1966/67, 167/68, 1969/70, 1970/71, 1980/81, 1985/86, 1987/88, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1994/95, 1995/96, 1999/2000, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2008/09 – każdy rocznik £5 Polish Scientific and Cultural Heritage £10...

read more

Polskie Dziedzictwo Kultury i Nauki

Posted by on cze 12, 2013 in Informacje bieżące | 0 comments

Polskie Dziedzictwo Kultury i Nauki

Z ostatniej chwili!!! Informujemy wszystkich zainteresowanych, że po kilku latach starań Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu wywiązał się z umowy jaką zawiązał z PTNO i opublikował w języku polskim „Polskie Dziedzictwo Kultury i Nauki – U Progu Trzeciego Tysiąclecia”, które jest tłumaczeniem „The Polish Cultural and Scientific Heritage at the Dawn of the Third Millenium”. To ostatnie dzieło – praca zbiorowa wielu autorów – pod redakcją prof. Edwarda Szczepanika zostało opublikowane w 2003. W tej chwili...

read more