nav-left cat-right
cat-right

Zarząd PTNO życzy swoim członkom oraz sympatykom Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkanocnych

Zarząd PTNO zaprasza na odczyt 8 kwietnia 2014

Posted by on mar 19, 2014 in Informacje bieżące, Spotkania | 0 comments

Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie oraz Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie zapraszają na odczyt pod tytyłem: Polacy w Argentynie w świetle materiałów Archiwum OO. Bernardynów w Martin Coronado.  Autorem odczytu będzie członek PTNO, Ojciec dr Herkulan Wróbel, autor licznych publikacji o historii Polaków w Argentynie Spotkanie odbędzie w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego (20 Prince´s Gate, SW7 1PT) 8 kwietnia 2014 o godzinie 19:00;  po odczycie zapraszamy na lampkę wina.        RSVP :...

read more

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 7 grudnia 2013r.

Posted by on lut 13, 2014 in Informacje bieżące, Walne Zgromadzenia | 0 comments

Walne Zebranie (WZ) członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (PTNO) odbyło się 7-go grudnia 2013 roku, w godzinach 15:00 – 18:00, w budynku Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w zachodnim Londynie. W zebraniu uczestniczyło 13 członków, nieobecność usprawiedliwiło czterech. Otwarcia Zebrania dokonał Prezes PTNO prof. Bolesław Indyk, który po uroczystym i serdecznym powitaniu, poprosił o uczczenie, minutą ciszy, pamięć zmarłych w okresie sprawozdawczym, członków PTNO: ks. prof. Józefa Guli z Londynu, dr. Jana Janusa...

read more

Walne Zebranie PTNO odbyło się w sobotę 7 grudnia 2013 roku

Posted by on lis 20, 2013 in Informacje bieżące, Walne Zgromadzenia | 0 comments

Uprzejmie zawiadamiam, że doroczne Walne Zebranie PTNO odbyło się w sobotę 7 grudnia 2013 roku o godz. 14.30 w Sali Prób przy Teatrze na II piętrze w POSK-u. Według nastepującego porządku 1 . Zagajenie (Prezes lub Wiceprezes) 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania 3. Odczytanie i przyjęcie Protokółu z ostatniego Walnego Zebrania (18/12/2012) 4. Sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej a) Prezes b) Sekretarz Generalny c) Skarbnik d) Komisja Rewizyjna 5. Dyskusja nad Sprawozdaniami 6. Wnioski Komisji Rewizyjnej 7....

read more

Okazja nabycia po atrakcyjnych cenach starych publikacji PTNO

Posted by on paź 8, 2013 in Informacje bieżące, Różne | 0 comments

Uprzejmie informujemy, że w wyniku inwentaryzacji zbiorów PTNO zarząd podjął decyzję udostępnienia niektórych wydawnictw, które występują w w zbiorach PTNO w więcej niż w jednym egzemplarzu.  Są to następujące publikacje: Najnowszy Rocznik LIV 2010/11  £12 Stare Roczniki: 1950/51, 1951/52, 1959/60, 1966/67, 167/68, 1969/70, 1970/71, 1980/81, 1985/86, 1987/88, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1994/95, 1995/96, 1999/2000, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2008/09 – każdy rocznik £5 Polish Scientific and Cultural Heritage £10...

read more

Polskie Dziedzictwo Kultury i Nauki

Posted by on cze 12, 2013 in Informacje bieżące | 0 comments

Polskie Dziedzictwo Kultury i Nauki

Z ostatniej chwili!!! Informujemy wszystkich zainteresowanych, że po kilku latach starań Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu wywiązał się z umowy jaką zawiązał z PTNO i opublikował w języku polskim „Polskie Dziedzictwo Kultury i Nauki – U Progu Trzeciego Tysiąclecia”, które jest tłumaczeniem „The Polish Cultural and Scientific Heritage at the Dawn of the Third Millenium”. To ostatnie dzieło – praca zbiorowa wielu autorów – pod redakcją prof. Edwarda Szczepanika zostało opublikowane w 2003. W tej chwili...

read more