nav-left cat-right
cat-right

Walne Zebranie PTNO odbyło się w sobotę 7 grudnia 2013 roku

Uprzejmie zawiadamiam, że doroczne Walne Zebranie PTNO odbyło się w sobotę 7 grudnia 2013 roku o godz. 14.30 w Sali Prób przy Teatrze na II piętrze w POSK-u.

Według nastepującego porządku

1 . Zagajenie (Prezes lub Wiceprezes)

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

3. Odczytanie i przyjęcie Protokółu z ostatniego Walnego Zebrania (18/12/2012)

4. Sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

a) Prezes

b) Sekretarz Generalny

c) Skarbnik

d) Komisja Rewizyjna

5. Dyskusja nad Sprawozdaniami

6. Wnioski Komisji Rewizyjnej

7. Przyjęcie nowych Członków Towarzystwa

8. Wybór nowego Zarządu

9. Wolne wnioski

10. Opłatek.

Przed Walnym Zebraniem członkowie uczestniczyli w obiedzie przygotowanym dla Towarzystwa przez restaurację „Łowiczanka” w POSK-u.

Sprawozdanie z WZ zostało opublikowane.

 

Dr Marek Laskiewicz

Sekretarz Generalny PTNO