nav-left cat-right
cat-right

Zebrania

Zebrania zarządu odbywają się raz na kwartał. Miejscem odbywania zebrań jest biuro PTNO znajdujące się na II piętrze w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym, w Londynie przy 238-246 King Street, London W6 0RF.