nav-left cat-right
cat-right

Walne Zebranie PTNO za 2016 odbyło się

Walne Zebranie(WZ) członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie odbyło się w piątek, 2 grudnia 2016 roku o godz. 17.00 w Sali Wykładowej PUNO na III piętrze w POSK-u, 238-246 King Street, London W6 0RF. Połączone ono było  z uroczystościa “Opłatka”, które odbył się po WZ. Wkrótce ukaże się sprawozdanie z WZ.

Przyjęto dwóch nowych członków:
Prof. Victora Tybulewicza oraz dr Rafała Mostowego.

Ich biogramy, w dodatku do tych członków których przyjeliśmy w ubiegłej kadencji, są zamieszczone w zakładce/kategorii “Nowi Członkowie”.

Wybrano następujące władze:
Prezes  – dr inż.  Andrzej Fórmaniak
Wiceprezes ds. Technicznych: dr inż Andrzej Fórmaniak
Wiceprezes ds. Humanistycznych: dr Andrzej Suchcitz
Sekretarz Generalny i Sekretarz ds. Członkowskich: dr Marek Laskiewicz
Przewodniczący Komisji Wykonawczej i Redaktor Witryny: dr inż.  Andrzej Fórmaniak
Skarbnik: mgr Jadwiga Kowalska
Redaktor Roczników: Krzysztof Rowiński
Komisja Rewizyjna: mgr Raphael Gallera (przewodniczący), dr Wojciech Rappak, mgr Małgorzata Staszczak -Goddard