nav-left cat-right
cat-right

Inne publikacje

PTNO wydaje okolicznościowe publikacje. Wśród nich wybija się The Polish Cultural & Scientific Heritage – at the dawn of third Millennium. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Edwarda Szczepanika, która ukazała się w Londynie w roku 2003. Zdjęcie okładki pokazane jest poniżej.

Dzieło to napisane w języku angielskim nakierowane jest głównie na odbiorców anglojęzycznych. Tym niemniej PTNO we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu w tym roku uwieńczyło trud przetłumaczenia tego dzieła na język polski (bez zasadniczych zmian) – patrz „informacje bieżace”.

Okladka_1_270x360

Podobnie jak w przypadku Zarysu Historii PTNO zamierzamy w niedalekiej przyszłości udostępnić wszystkie ostatnie publikacje na łamach tej witryny.