nav-left cat-right
cat-right

Walne Zebranie PTNO 2015

Walne Zebranie(WZ) członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (PTNO) odbyło się 15 grudnia 2015 roku, w godzinach 17.00-19.30 w budynku Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w zachodnim Londynie. W zebraniu uczestniczyło 12 członków, nieobecność usprawiedliwiło osiemnastu.

Otwarcia Zebrania dokonał dr inż. Andrzej Fórmaniak. Po serdecznym powitaniu, poinformował, że Prezes Prof. Bolesław Indyk miał poważny wypadek w ubiegłym roku.  Na skutek czego i zgodnie z decyzją Zarządu na Zebraniu 22 września 2015, wiceprezes ds. Technicznych inż. dr Andrzej Fórmaniak został Prezesem P.O. na resztę kadencji.

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania został wybrany mgr inż. Wojciech Tobiasiewicz, natomiast Sekretarzem Walnego Zebrania została mgr Małgorzata Staszczak-Goddard.

Sprawozdanie z WZ jest dostępne w zakładce Walne Zebrania.