nav-left cat-right
cat-right

Władze

Struktura PTNO

Naczelną władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie.

Zarząd i Komisja Rewizyjna stanowią władze wykonawcze.

Zarząd (od 27.04.2021)

Prezes: dr hab. Andrzej Suchcitz
Wiceprezes ds. Nauk Humanistycznych i Społecznych: mgr. Jadwiga Kowalska
Wiceprezes ds. Nauk Matematyczno-Przyrodnicznych, Medycznych i Technologicznych: dr inż. Marian Zastawny

Sekretarz Generalny: dr Marek Laskiewicz
Skarbnik:  dr Wojciech Rappak

Redaktor witryny: dr Andrzej Fórmaniak

Redaktor Rocznika PTNO:  dr hab. Joanna Pyłat

Sekretarz ds. Członkowskich: dr Marek Laskiewicz

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący:  mgr. inż. Wojciech Tobiasiewicz
Członkowie:  mgr Rafael Gallera,  Małgorzata Staszczak-Goddard