nav-left cat-right
cat-right

Zebrania Zarządu

Sprawozdanie z Zebrania Zarządu 21 września 2021 r.

Zebranie odbyło się poprzez Zoom Sekretarza Generalnego o 17:30 21 września 2021 r.

Prezes dr hab. A. Suchcitz, Wiceprezes ds. humanistycznych J. Kowalska, Sekretarz Generalny i Sekretarz ds. Członkowskich dr M.

Laskiewicz, Skarbnik dr W. Rappak i Przewodniczący KR dr W. Tobiasiewicz.

Usprawiedliwiony: Wiceprezes ds. Technicznych dr M. Zastawny i Redaktor Witryny dr A. Formaniak ( dołączył w trakcie zebrania).

Zebranie Zarządu odbyło się według następującego Porządku Dnia:

1 Zagajenie Prezesa

2 Protokół z ostatniego Zebrania Zarządu

3 Sprawy wynikające z poprzedniej działalności

4 Sprawozdania

5 Dyskusja nad Sprawozdaniami

6 Sprawy bieżące

7 Wolne Wnioski

8 Ustalenie terminu następnego Zebrania.

Ad 1) Prezes przywitał zebranych i podziękował Sekretarza Generalnego za możliwość skorzystania z jego Zoomu.

Ad 2 i 3) Zarząd zaakceptował Protokół Sekretarza Generalnego z ZZ PTNO w dniu 22 czerwca 2021.

Ad 4 i 5) Sekretarz Generalny poinformował, że biuro działa we wtorki jak przed pandemią.

Poinformował, że artykuły dla Rocznika zostały przesłane do Redaktorki.

Poinformował, że PTNO trzymało książki w PUNO i zaproponował je wynieść stamtąd; dodał, że jedna książka została sprzedana.

Poinformował, że otrzymał kartę debitową od Barclaysa; dodał, że będzie ją stosował do wszystkich zapłat.

Skarbnik poinformował, że wykład prof. Kani został przygotowany na 8 października i że wyśle informacje o tym wkrótce.

Poinformował, że wydatki w tym roku były małe, i tak przewidziano w przyszłości. Dodał, że było GBP9161.16p na koncie bieżącym,

Poinformował, że pani sekretarka jeszcze nie otrzymała wypłaty; dodał, że wolałby ją płacić przelewem miesięcznie na wystawiony rachunek przez nią.

Stwierdził, że koszt witryny był GBP540 rocznie, co było co najmniej dwa razy więcej niż powinno się płacić, bo jego duży hosting to kosztowało GBP240 rocznie; Przewodniczący KR zaofiarował zapytać się syna w tej sprawie.

Zaproponował, że PTNO mogłoby mieć własną licencję na Zoom za GBP120 rocznie zamiast używać Zoom Sekretarza Generalnego.

Redaktorka poinformowała, że przygotowała spis publikacji dla następnego Rocznika, chociaż sprawozdanie SPK i Rapperswil brakuje.

Stwierdziła, że następny Rocznik powinien być gotowy na grudzień. Sekretarz generalny zaproponował wysłać elektronicznie; Prezes zaproponował 50-100 egzemplarzy oprócz elektronicznych wysyłek i wystawić kopie na witrynie. Wiceprezes ds. humanistycznych powiedziała, ze sprawdzi, czy nie można innego drukarza użyć.

6) Prezes poinformował, że przygotował harmonogram wykładów na wtorki raz co miesiąc: prof. Krzysztof Kania 19 października, prof. Krystyna Jaworska 23 listopada,  mgr marija Suchcitz 14 grudnia i prof. Hubert Chudzio 11 stycznia. Dodał, że potem wykłady mogą być co dwa miesiące

Ad 7) Zarząd zdecydował, że Walne Zebranie ma odbyć się 18 stycznia.

Ad 8) Zarząd zdecydował, że następne Zebranie Zarządu odbędzie się o 17:00 w dniu 7 grudnia i że nadal będzie hybrydowe.

Prezes podziękował wszystkim za przybycie.

Marek Laskiewicz

 

Sprawozdania z poprzednich Zebrań Zarządu:

Protokół z Zebrania Zarządu PTNO w dniu 18 kwietnia 2017 roku o godzinie 17.00

 Zebranie odbyło się w biurze Polonia Aid Foundation Trust.

          Obecni: Prezes, Wiceprezes ds. Technicznych, Przewodniczący Komisji Wykonawczej i Redaktor Witryny – dr A. Fórmaniak,, Sekretarz Generalny i Sekretarz ds. Członkowskich – dr M. Laskiewicz, Skarbnik – mgr J. Kowalska i Redaktor – kol. K. Rowiński.

Usprawiedliwieni: Wiceprezes ds. Humanistycznych – dr A. Suchcitz, Obserwator z PUNO prof. dr hab. H. Taborska i Członek Komisji Rewizyjnej [KR] – dr Wojciech Rappak.

  Zebranie Zarządu odbyło się według następującego Porządku Dnia:

1 Zagajenie Prezesa

2 Protokół z ostatniego Zebrania Zarządu

3 Sprawy wynikające z poprzedniej działalności

4 Sprawozdania

5 Dyskusja nad Sprawozdaniami

6 Sprawy bieżące

7 Wolne Wnioski

8 Ustalenie terminu następnego Zebrania.   

 Ad 1) Prezes przywitał zebranych na zebraniu otwierającym nową kadencję po WZ w grudniu 2016.

Ad 2) Zarząd zaakceptował Protokół Sekretarza Generalnego z 27.09.2016.

 Ad 3) Prezes stwierdził, że Dzień Nauki był sukcesem, że Nowy Czas opublikował jego sprawozdanie w wydaniu majowym 2017, i że było obecnych około 450 widzów. Dodał, że kwota GBP8150 została zgromadzona prze PTNO od sponsorów na realizacje tego wydarzenia.  Sponsorami byli: SPKw WB, Fundacja Grabowskiego, Broncel Foundation, PAFT oraz Ambasada RP w Londynie.  PTNO wydało uzyskane środki w całości i niebawem przedstawi sponsorom rozliczenie fianansowe.

Poinformował, że na bazie 7 referatów wygłoszonych podczas  wykładów oraz streszczeń warsztatów zostanie opracowana publikacja upamiętniająca to wydarzenie.  Do ustalenia pozostaje czy będzie to opublikowane w Roczniku czy osobno jako zeszyt. Decyzja zostanie podjęta gdy dowie się jaki byłby koszt osobnego zeszytu,.

          Prezes poinformował, że dr Rafał Mostowy zgłosił się do PTNO o GBP1020, aby sponsorować  projekt prowadzony przez Polonium Foundation na temat: „Badanie polskiej diaspory naukowej” . 

Celem projektu jest poznanie potencjału społecznościowego polskich naukowców mieszkających poza granicami kraju. Autorzy chcą zrozumieć w jaki sposób budować trwałą społeczność naukową (diasporę) tak, żeby była ona w stanie działać na rzecz rozwoju naukowego w Polsce.

Wnioskowana kwota £1020 pomogłaby w uruchomieniu kwestionariusza z jakim autorzy chcą dotrzeć do naukowców działających poaz granicami kraju. Sekretarz Generalny zaproponował sam patronat, a Skarbnik stwierdziła, że PTNO może dać pomoc, jeśli zostanie określona rola PTNO  w tym projekcie; Sekretarz Generalny odpowiedział, że powinien być referat i formalna rola dla PTNO, i wtedy by też mógł skorzystać z logo PTNO. Zarząd zdecydował projekt poprzeć. Zarząd jednoczesnie warunkuje to poparcie lepszym zdefiniowaniem roli PTNO w tym projekcie.

 Sekretarz Generalny poinformował, że odbędzie się w Gorzów Wielkopolskim „na poligonie dziejów losy państwa i Polaków w kraju i na obczyźnie (1918-2018)” w ramach projektu badań naukowych nad polską emigracją pn. „Niepodległa” i spytał, czy Prezes tam pojedzie; Prezes odpowiedział, że nie czuł się kompetentny w tej dziedzinie i zaproponował, że Wiceprezes ds. humanistycznych pojedzie; Skarbnik powiedziała, że trzeba spytać Wiceprezesa, czy może pojechać.

 Skarbnik poinformowała, że stosunki z Charities Commission zostały uregulowane. Dodała, że ona jest teraz oficjalnym kontaktem z nimi pod jej prywatnym adresem a email jest biura i strona internetowa jest od PTNO, i że powiernikami są Prezes, Skarbnik, mgr Maik i Redaktor; Sekretarz Generalny dodał, że określenie działania PTNO także mogło być polepszone..

 Ad 4 i 5) Sekretarz Generalny poinformował, że 18 marca był na zebraniu zorganizowanego przez Zjednoczenie Polskie pt. „Let’s Get It Right – Together”, gdzie poparł Zjednoczenia w szukaniu funduszów.

                Sekretarz Generalny przedstawił zaproszenie na konferencje pt. „The Biographical Space”, która odbędzie się w maju 2018 r. i honoruje pracę Floriana Żarneckiego. Zarząd zdecydował, żeby podziękować, lecz nie brać udziału.

 Skarbnik poinformowała, że rozliczenie na rok 2016-2017 zostało podpisane przez Daumana.  Prezes i Sekretarz Generalny poparli to rozliczenie.

               Skarbnik poinformowała, że było GBP6312.71p na koncie bieżącym 12 kwietnia.

 Redaktor poinformował, że następny Rocznik będzie opóźniony.

 Ad 6 i 7) Prezes poinformował, że otrzymal Protokół WZ przesłany przez mgr Małgorzatę Staszczak-Goddard.  Wymaga on jednak sprawdzenia i naniesienia stosownych poprawek.  Przedstawi poprawinoa wersję sprawozdania na przyszłym ZZ.

                Skarbnik zapytała, czy można WZ nagrać; Sekretarz Generalny odpowiedział, że tylko ze zgodą WZ; Prezes powiedział, że popiera nagrywanie, jednak nie jako oficjalny medium.

 Prezes zapytał, czy PTNO już otrzymało fakturę od Jastrzębskiego.  Dodał, że nadal nie otrzymał odpowiedzi w sprawie bibliotek, które nie otrzymały Rocznika.

                 Skarbnik zaproponowała, żeby wydruk Rocznika był w Lublinie lub Sandomierzu, gdzie koszta były tańsze niż w Warszawie i transport był dobry albo w PC Print na Jeddo Road.  Prezes zdecydował, że trzeba poczekać.  Prezes podejmie działania wyjaśniające sytuację z wydawnictwem Państwa Jastrzębskich (ltw@ltw.com.pl)

   Ad 8) Następne Zebrania Zarządu odbędzie się 18 lipca 2017 r. o 17.00 w biurze PAFT-u..

 Prezes podziękował wszystkim za przybycie.

 Marek Laskiewicz

Protokół z Zebrania Zarządu PTNO w dniu 12 lipca 2016 roku (skrót)

Posted by on Sep 12, 2016 in Zebrania Zarządu | 0 comments

Zebranie odbyło się o godzinie 17:00 w biurze Polonia Aid Foundation Trust. Obecni: Prezes, Wiceprezes ds. Technicznych, Przewodniczący Komisji Wykonawczej i Redaktor Witryny – dr A. Fórmaniak,, Wiceprezes ds. Humanistycznych – prof. Z. Butrym, Sekretarz Generalny i Sekretarz ds. Członkowskich – dr M. Laskiewicz, Skarbnik – mgr J. Kowalskai Członek Zarządu – dr A. Suchcitz, i Członek Komisji Rewizyjnej [KR] – dr Wojciech Rappak. Redaktor – kol. K Rowiński nie był obecny z powodu choroby. Zebranie odbyło się według następującego...

read more

Protokół z Zebrania Zarządu PTNO w dniu 3 maja 2016 roku

Posted by on Jul 11, 2016 in Zebrania Zarządu | 0 comments

Zebranie odbyło się w biurze Polonia Aid Foundation Trust. Obecni: Prezes, Wiceprezes ds. Technicznych, Przewodniczący Komisji Wykonawczej i Redaktor Witryny – dr A. Fórmaniak, Sekretarz Generalny i Sekretarz ds. Członkowskich – dr M. Laskiewicz, Redaktor – kol. K Rowiński i Członek Zarządu – dr A. Suchcitz, i Członek Komisji Rewizyjnej [KR] – dr Wojciech Rappak. Usprawiedliwiona: Skarbnik – mgr J. Kowalska. Nieobecna: Wiceprezes ds. Humanistycznych – prof. Z. Butrym Zebranie Zarządu odbyło się według następującego Porządku Dnia: 1...

read more

Protokół z Zebrania Zarządu PTNO w dniu 1 marca 2016 roku (skrót)

Posted by on Apr 27, 2016 in Zebrania Zarządu | 0 comments

Zebranie odbyło się w biurze Polonia Aid Foundation Trust w POSK-u. Obecni: Prezes, Wiceprezes ds. Technicznych, Przewodniczący Komisji Wykonawczej i Redaktor Witryny – dr A. Fórmaniak, Wiceprezes ds. Humanistycznych – prof. Z. Butrym, Sekretarz Generalny i Sekretarz ds. Członkowskich – dr M. Laskiewicz, Skarbnik – mgr J. Kowalska, Redaktor – kol. K Rowiński i dr A. Suchcitz, Członek Zarządu, i Członek Komisji Rewizyjnej [KR] – dr Wojciech Rappak. Zebranie Zarządu odbyło się według następującego Porządku Dnia: 1 Zagajenie Prezesa 2 Protokół z...

read more

Protokół z Zebrania Zarządu PTNO w dniu 26 stycznia 2016 roku (skrót)

Posted by on Feb 20, 2016 in Zebrania Zarządu | 0 comments

Zebranie odbyło się w biurze Polonia Aid Foundation Trust w POSK-u. Obecni: Prezes, Wiceprezes ds. Technicznych, Przewodniczący Komisji Wykonawczej i Redaktor Witryny – dr A. Fórmaniak, Wiceprezes ds. Humanistycznych – prof. Z. Butrym, Sekretarz Generalny i Sekretarz ds. Członkowskich – dr M. Laskiewicz, Skarbnik – mgr J. Kowalska, i Redaktor – kol. K Rowiński. Nieobecni usprawiedliwieni: dr A. Suchcitz  Zebranie Zarządu rozpoczęło się o 17:00 odbyło się według następującego porządku: Zagajenie Prezesa Protokół z ostatniego Zebrania Zarządu...

read more

Zebranie Zarządu – 5 października 2010r.

Posted by on Oct 22, 2010 in Zebrania Zarządu | 0 comments

5 października 2010 w biurze towarzystwa w POSK-u o godzinie 16-tej odbyło się pierwsze po przerwie wakacyjnej zebranie zarządu. Na zebraniu obecni byli: prezes – prof. Stanisław Portalski, sekretarz – prof. Ryszard Kotaś, skarbnik – mgr Ludwik Maik, redaktor roczników – mgr Krzysztof Rowiński, członkowie zarządu: prof. Zofia Butrym, prof. Bolesłwa Indyk, dr Andrzej Fórmaniak, dr Andrzej Suchcitz, dr Marek Laskiewicz Głównym tematem dyskutowanym na zebraniu było działalność od poprzedniego zberania zarządu 1 czerwca 2019. Wśród wielu...

read more

Zebranie Zarządu – 17 listopada 2009r.

Posted by on Nov 17, 2009 in Zebrania Zarządu | 0 comments

17 listopada 2009 w biurze towarzystwa w POSK-u o godzinie 16-tej odbyło się pierwsze po przerwie wakacyjnej zebranie zarządu. Na zebraniu obecni byli: prezes – prof. Stanisław Portalski, sekretarz – prof. Ryszard Kotaś, skarbnik – mgr Ludwik Maik, redaktor roczników – mgr Krzysztof Rowiński, członkowie zarządu: prof. Zofia Butrym, prof. Bolesłwa Indyk i dr Andrzej Fórmaniak. Dr Andrzej Suchcitz usprawiedliwił swoja nieobecność. Głównym tematem dyskutowanym na zebraniu było sprawozdanie ze zjazdu w Pułtusku. W dniach 23-25 października...

read more

Zebranie Zarządu – 22 września 2009r.

Posted by on Sep 22, 2009 in Zebrania Zarządu | 0 comments

22 września 2009 w biurze towarzystwa w POSK-u o godzinie 16-tej odbyło się pierwsze po przerwie wakacyjnej zebranie zarządu. Na zebraniu obecni byli: prezes – prof. Stanisław Portalski, sekretarz – prof. Ryszard Kotaś, skarbnik – mgr Ludwik Maik, redaktor roczników – mgr Krzysztof Rowiński, członkowie zarządu: prof. Zofia Butrym, prof. Bolesłwa Indyk i dr Andrzej Fórmaniak. Głównym tematem dyskutowanym na zebraniu był stopień zaawansowania publikacji przygotowywanej przez prezesa. Aktualnie prof. dr Stanisław Portalski kończy...

read more

Zebranie Zarządu – 23 czerwca 2009r.

Posted by on Jun 23, 2009 in Zebrania Zarządu | 0 comments

Ostatnie zebranie przed przerwą wakacyjną odbyło sie 23 czerwca 2009. Wśród wielu spraw dyskutowanych na tym zebraniu omawiali temat strony internetowej dla PTNO. Pierwsze zebranie po przerwie wakacyjne planowane jest na 22 września 2009. Kilka zdjęć poniżej pokazuje uczestników tego zebrania zebrania, w trakcie którego dokonano wyboru formy graficznej niniejszej witryny internetowej. Prezes prof. S. Portalski jako pierwszy zaznajamia się z projektami witryny Prof. Ryszard Kotaś jest następnym testującym witrynę Dr A. Suchcitz referuje...

read more