nav-left cat-right
cat-right

Zebranie Zarządu – 23 czerwca 2009r.

Ostatnie zebranie przed przerwą wakacyjną odbyło sie 23 czerwca 2009. Wśród wielu spraw dyskutowanych na tym zebraniu omawiali temat strony internetowej dla PTNO. Pierwsze zebranie po przerwie wakacyjne planowane jest na 22 września 2009.
Kilka zdjęć poniżej pokazuje uczestników tego zebrania zebrania, w trakcie którego dokonano wyboru formy graficznej niniejszej witryny internetowej.

PTNO-Wybor_witryny2

Prezes prof. S. Portalski jako pierwszy zaznajamia się z projektami witryny

PTNO-Sekretarz

Prof. Ryszard Kotaś jest następnym testującym witrynę

PTNO-Czerwiec09-2

Dr A. Suchcitz referuje przyszłe plany. Po lewej stronie mgr Ludwik Maik, a dalej dr Fórmaniak i prof. Butrym.