nav-left cat-right
cat-right

Dr Paul Chester LATAWSKI – Laudacja przyjęci...

Doktor Paul Chester LATAWSKI jest wspaniałym przykładem, i tu biorę cytat ze znakomitego powieściopisarza Bolesława Prusa, używając tytuł jednej z jego nowel, czyli: „Powracającej Fali”. Pradziadkowie Dr. Latawskiego z końcem dziewiętnastego wieku opuścili biedę zaboru austriackiego kierując się do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tam ciężką praca i wytrwałością zbudowali sobie i swoim dzieciom życie w dostatku,...

Dr Joanna K M Hanson – Laudacja przyjęcia na...

Dr Joanna Hanson urodziła się w UK w 1951 r. Jest absolwentką York University, na którym w 1971 r. uzyskała BA Honours Degree z historii współczesnej.  Jest brytyjskim historykiem, której zainteresowania naukowe koncentrują się na centralnej i wschodniej Europie. a Polska historia gra w jej życiu prominentna rolę.  W latach 1971- 73 związana była z Wydziałem Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem...

Dr Joanna Bagniewska, WZ 2019

Joanna jest zoologiem specjalizującym się w ekologii behawioralnej. Uzyskała licencjat na Jacobs University w Bremie, podczas studiów spędziła również semestr na wymianie w Rice University w Houston. Studia magisterskie i doktorat ukończyła na Wydziale Zoologii Uniwersytetu Oksfordzkiego, w prestiżowej grupie Wildlife Conservation Research Unit. Stypendystka Biotechnology and Biological Sciences Research Council, Fundacji...

Dr Grażyna Czubińska, WZ 2019

Dr  nauk o zdrowiu – pełni funkcję Prorektora oraz Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych Polskiego  Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Publikuje i komentuje prace w zakresie zdrowia seksualnego, zarówno w mediach polskich, jak i polonijnych w Wielkiej Brytanii. Prowadzi poradnictwo przeciwdziałania i rozwiązywania kryzysów oraz problemów indywidualnych, partnerskich, małżeńskich, rodzinnych. Jej zainteresowania...

Prof. dr inż. Tomasz J Kaźmierski, WZ 2019

Prof. dr inż. Tomasz J Kaźmierski otrzymał w 1973 r. tytuł mgr inż. na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, a w 1976 r. tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W latach 1973-1977 był asystentem na Wydziale Elektroniki WAT. W latach 1977-1984 pracował jako adiunkt na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W latach 1984-86 otrzymał grant specjalny...