nav-left cat-right
cat-right

Dr Joanna K M Hanson – Laudacja przyjęcia na Członka Honorowego na WZ PTNO, 15 stycznia 2019 roku

Joanna-Hanson-photo 2

Dr Joanna Hanson urodziła się w UK w 1951 r. Jest absolwentką York University, na którym w 1971 r. uzyskała BA Honours Degree z historii współczesnej.  Jest brytyjskim historykiem, której zainteresowania naukowe koncentrują się na centralnej i wschodniej Europie. a Polska historia gra w jej życiu prominentna rolę. 

W latach 1971- 73 związana była z Wydziałem Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk.  Jej praca badawcza w tym okresie dotyczyła losów ludności cywilnej w okresie Powstania Warszawskiego 1944.

Jej dysertacja doktorska na temat: The Civilian Population and the Warsaw Uprising of 1944 została zrealizowana w School of Slavonic and Eastern European Studies (obecnie część University College London) w 1978 r.  Jest to unikalne opracowanie zagranicznego historyka, które jest źródłem wielokrotnie cytowanym w pracach innych specjalistów.

Prace tę wykonała pod kierunkiem prof. Normana Daviesa – znanego z wielu historycznych opracowań historii Polski, w kontekście historii Europy w szczególności.

 

Jej znajomość polskich realiów została wykorzystana w BBC Monitoring Service – Reading, gdzie w latach 1987-95 pracowała w zespole polskim jako Chief Sub-editor monitorując wydarzenia w Polsce, które następnie były przedstawiane w „Summary of World Broadcasts Part 2”

W latach 2000-05 była członkiem międzyrządowego polsko-brytyjskiego komitetu badającego współpracę wywiadów obu krajów w czasie WWII.

Rezulaty tej pracy zostały opublikowane jako: Intelligence Co-operation between Poland and Great Britain during World War II, przez Vallentine Mitchell, London.

 

W latach 1995-2013 pracowała dla Foreign and Commenwealth Office w Londynie.  Jako Principal Research Officer zajmowała się wydarzeniami w krajach centralnej i wschodniej Europy opracowując portfolia dla Polski, Albanii, Macedonii, Słowenii, Kosowa oraz Rumunii.  Przygotowywała dla tych krajów ekspertyzę dotycząca procesów demokratycznej transformacji oraz praktyki dobrego rządzenia.  Zajmowała się również zagadnieniami zmian klimatycznych w krajach EU i polityki energetycznej.

Na szczególną uwagę zasługuje Jej zaangażowanie w rozwiązywanie konfliktów etnicznych mające miejsce w krajach bałkańskich.  Doświadczeniami tymi dzieliła się latach 2014-2016 jako „Visiting Senior Fellow” w London School of Economics (LSE).

Jej zaangażowanie w rozwiązywanie problemów etnicznych trwa do dzisiaj.  Działa bowiem jako konsultant w przypadkach podań o azyl w UK obywateli Albanii i Kosowa.  Jest obecnie „Non-executive Director” w działającej w Kosowie NGO „New Perspektiva”.

 

Dr Hanson ma duży dorobek naukowy udokumentowany w szeregu publikacjach, blogach na LSE website oraz w udziałem w konferencjach.

Często zapraszana na konferencje jako keynote speaker.

Załączone CV dr Hanson pozwala na zapoznanie się ze szczegółami Jej bogatego dorobku.

 

Dr Joanna Hanson ciągle utrzymuje kontakt z polskimi historykami i uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez Polish Heritage Society demonstrując tym samym specjalną relację jak podtrzymuje z Polską.

 

 

Dr inż. Andrzej Fórmaniak

Prezes PTNO