nav-left cat-right
cat-right

Dr Grażyna Czubińska, WZ 2019

Grazyna Czubinska - photo

Dr  nauk o zdrowiu – pełni funkcję Prorektora oraz Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych Polskiego  Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Publikuje i komentuje prace w zakresie zdrowia seksualnego, zarówno w mediach polskich, jak i polonijnych w Wielkiej Brytanii. Prowadzi poradnictwo przeciwdziałania i rozwiązywania kryzysów oraz problemów indywidualnych, partnerskich, małżeńskich, rodzinnych. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół uwarunkowań  emigracyjnych  zachowań człowieka, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, problematyki gender i zapobiegania kryzysom w związkach. Jest autorką m.in. rozległych badań “Emigracja i zmiana otoczenia etniczno-kulturowego jako czynnik wpływający na modyfikowanie się postaw i zachowań seksualnych Polaków w Wielkiej Brytanii po 2004 roku”. Jest też współautorką badań dotyczących wpływu Brexitu na Polonię i polskie rodziny. Opracowuje programy profilaktyczne, kształci kadrę profilaktyków i doradców rodzinnych w ramach studiów podyplomowych PUNO – psychologii stosowanej, seksuologii społecznej, mediacji i negocjacji, interwencji kryzysowej, zdrowia publicznego oraz szkoły trenerów.

Wnioskujący: dr inż Andrzej Fórmaniak oraz dr Marek Laskiewicz