nav-left cat-right
cat-right

Zebranie Zarządu – 22 września 2009r.

22 września 2009 w biurze towarzystwa w POSK-u o godzinie 16-tej odbyło się pierwsze po przerwie wakacyjnej zebranie zarządu.

Na zebraniu obecni byli: prezes – prof. Stanisław Portalski, sekretarz – prof. Ryszard Kotaś, skarbnik – mgr Ludwik Maik, redaktor roczników – mgr Krzysztof Rowiński, członkowie zarządu: prof. Zofia Butrym, prof. Bolesłwa Indyk i dr Andrzej Fórmaniak.

Głównym tematem dyskutowanym na zebraniu był stopień zaawansowania publikacji przygotowywanej przez prezesa. Aktualnie prof. dr Stanisław Portalski kończy opracowanie 60-letniej historii PTNO. Ambicją tej publikacji jest opisać najważniejsze chwile towarzystwa od chwil jego powstania 27 stycznia 1950 roku do dzisiaj. Spodziewamy się , że książka ujrzy świaltło dzienne do końca 2009 roku.

Poza tym redaktor roczników poinformował o stanie zaawansowania rocznika LI a kolega Fórmaniak przedstawił zaawansowanie w pracach nad witryna PTNO.