nav-left cat-right
cat-right

Zebranie Zarządu – 17 listopada 2009r.

17 listopada 2009 w biurze towarzystwa w POSK-u o godzinie 16-tej odbyło się pierwsze po przerwie wakacyjnej zebranie zarządu.

Na zebraniu obecni byli: prezes – prof. Stanisław Portalski, sekretarz – prof. Ryszard Kotaś, skarbnik – mgr Ludwik Maik, redaktor roczników – mgr Krzysztof Rowiński, członkowie zarządu: prof. Zofia Butrym, prof. Bolesłwa Indyk i dr Andrzej Fórmaniak. Dr Andrzej Suchcitz usprawiedliwił swoja nieobecność.

Głównym tematem dyskutowanym na zebraniu było sprawozdanie ze zjazdu w Pułtusku. W dniach 23-25 października 2009 r., w Domu Polonii w Pułtusku odbył się VII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński skierował list do uczestników zjazdu, który odczytał Minister w Kancelarii Prezydenta Mariusz Handzlik. W Zjeździe uczestniczyło blisko 60 delegatów reprezentujących 36 organizacji polonijnych z 27 krajów Europy. Prof. Portalski i redaktor Rowiński reprezentowali PTNO i przedstawili refreraty.

Poza tym Jarek Skręta z NessComp przedstawił skończony projekt witryny PTNO, której adres jest: www.ptno.org. Witryna ma wykupiona domenę na dwa lata. Uruchomienie witryny jest spodziewane lada dzień po dodaniu dodatkowej informacji oraz przygotowaniu poradnika dla osób, które w przyszłości będą zajmowały sie ukaltualnianiem witryny.

Przewiduje się, że automatycznie skierowane zaytania będą posyłane do biuro@ptno.org, którego odbiorcą będzie Pani Halina Kosicka.

Oprócz tej skrzynki następujace inne będą uruchomione:

prezes@ptno.org

sekretarz@ptno.org

redaktor@ptno.org

Pan Skręta przedstawił również perspektywy dalszego rozwoju witryny, a w szczególności zamieszczenia na niej wszystkich roczników. Postanowiono, że będzie to wykonywane w kolejnych etapach w miarę dostępnych materiałów w formie elektronicznej. Materiały inne wymagać będą skanowania i ponieważ jest to związane z wydatkami postanowiono odłożyć te prace na później po uzyskaniu funduszy oraz doświadczeń z działania witryny.

Poniższa fotografia illustruje prezentacje witryny. Jarek Skręta pokazuje prezesowi prof. Portalskiemu, redaktorowi mgr. Rowińskiemu i stojącemu sekretarzowi prof. Kotasiowi nawigacje przez witryne PTNO.

Jarosław Skręta z firmy Nesscomp prezentuje nową witrynę.