nav-left cat-right
cat-right

Polskie Dziedzictwo Kultury i Nauki

Z ostatniej chwili!!! Informujemy wszystkich zainteresowanych, że po kilku latach starań Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu wywiązał się z umowy jaką zawiązał z PTNO i opublikował w języku polskim “Polskie Dziedzictwo Kultury i Nauki – U Progu Trzeciego Tysiąclecia”, które jest tłumaczeniem “The Polish Cultural and Scientific Heritage at the Dawn of the Third Millenium”. To ostatnie dzieło –...

Zmarł prof. Stanisław Portalski

W sobotę 26 listopada 2011 roku zmarł w Londynie w wieku 91 lat prof. Stanisław Portalski – zasłużony działacz emigracji i weteran Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Został pochowany 10 Listopada 2011 w Polsce, w Białej Starej koło Płocka. 16 grudnia o godz.12.00. odbyła sie ceremonia żałobna w kościele Chrystusa Króla na Balham w intencji zmarłego naszego wieloletniego prezesa Polskiego Towarzystwa Naukowego na...

Grażyna Elżbieta Szostak

Mgr Grażyna Elżbieta Szostak została członkiem PTNO podczas Walnego Zebrania, które miało miejsce 8 Grudnia 2008 roku w Sali Wykładowej PUNO w POSK-u Podsumowanie dorobku mgr Grażyna Elżbieta Szostak przedstawia się następująco. Ważniejsze publikacje naukowe: 1. Widzenie Fantomowe. Acta Universitas Nicolai Copernici, Toruń, 1994 2. Reakcje Homilopatyczne u Ludzi Jako wyraz Społecznego Niedostosowania. Wydawnictwo Adam...

Prof. dr inż. Mirosław Lech Wyszyński

Mirosław Lech Wyszyński MEng PhD MSIMP MSAE Professor in Novel Vehicle Technology Leader of Future Power Systems Group Head of Vehicle Technology Research Centre Programme Director, Mechanical Engineering and Mechanical with Automotive Engineering (MEng and BEng) Mechanical Engineering Department, The University of Birmingham Urodził się 4 września 1947 roku w Polsce, w Białobrzegach, pow. Opoczno. Studia techniczne skończył...

Odczyt prof. dr inż. Bolesława Indyka

We czwartek 27 maja 2010 o godz. 19:00w ramach regularnych Spotkań „Czwartki 4You” popularyzujących różne aspekty techniki i nauki, organizowanych przez Stowarzyszenie Techników w Wielkiej Brytanii (STP) członek STP i równocześnie wiceprezes Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, prof. dr inż. Bolesław Indyk wygłosił odczyt w Sali Szafirowej w POSK-u, na temat:Religia i Nauka Współczesna. Prof Indyk, obecnie...