nav-left cat-right
cat-right

Polskie Dziedzictwo Kultury i Nauki

Polskie Dziedzictwo Kultury i Nauki

Z ostatniej chwili!!!

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że po kilku latach starań Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu wywiązał się z umowy jaką zawiązał z PTNO i opublikował w języku polskim “Polskie Dziedzictwo Kultury i Nauki – U Progu Trzeciego Tysiąclecia”, które jest tłumaczeniem “The Polish Cultural and Scientific Heritage at the Dawn of the Third Millenium”. To ostatnie dzieło – praca zbiorowa wielu autorów – pod redakcją prof. Edwarda Szczepanika zostało opublikowane w 2003. W tej chwili trwa wysyłka jego tłumaczenia do autorów. Inni zainteresowani mogą nabyć to tłumaczenie w biurze PTNO. (Marzec 2013)

Okladka_1_270x360