nav-left cat-right
cat-right

Grażyna Elżbieta Szostak

Mgr Grażyna Elżbieta Szostak została członkiem PTNO podczas Walnego Zebrania, które miało miejsce 8 Grudnia 2008 roku w Sali Wykładowej PUNO w POSK-u

Podsumowanie dorobku mgr Grażyna Elżbieta Szostak przedstawia się następująco.

Ważniejsze publikacje naukowe:

1. Widzenie Fantomowe. Acta Universitas Nicolai Copernici, Toruń, 1994

2. Reakcje Homilopatyczne u Ludzi Jako wyraz Społecznego Niedostosowania. Wydawnictwo Adam Marszałek, 1994

3. Dementie. Poradnik dla Chorego i Rodziny. Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999

4. Schizofrenia. Poradnik dla Chorego i Rodziny. Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999

Seminaria:

Opieka Paliatywna, Poznań-Kraków-Toruń, 2007