nav-left cat-right
cat-right

Prof. dr inż. Mirosław Lech Wyszyński

Prof. dr inż. Mirosław Lech Wyszyński

Mirosław Lech Wyszyński
MEng PhD MSIMP MSAE
Professor in Novel Vehicle Technology
Leader of Future Power Systems Group
Head of Vehicle Technology Research Centre
Programme Director, Mechanical Engineering and Mechanical with Automotive Engineering (MEng and BEng)
Mechanical Engineering Department, The University of Birmingham

Urodził się 4 września 1947 roku w Polsce, w Białobrzegach, pow. Opoczno. Studia techniczne skończył na Politechnice Warszawskiej w 1971 jako mgr inż. mechanik. Pięć lat później uzyskał stopień doktora nauk technicznych na wydziale Energetyki i Lotnictwa PW. W latach 1971-80 pracował jako adiunkt w Instytucie Techniki Cieplnej PW.

W 1980 przyjechał do UK i związał się z Uniwersytetem Birmingham najpierw jako stypendysta British Council a potem jako pracownik badawczy w dziedzinie inżynierii chemicznej.

W latach 1984-1997 pracował jako wykładowca, a potem 1997-2005 jako starszy wykładowca Termodynamiki na Wydziale Mechanicznym UB.

Od lutego 2005 jest kierownikiem katedry nowych technologii w pojazdach.

Jest również kierownikiem Centrum Badawczego Pojazdów oraz przewodniczy grupie badawczej zajmującej się przyszłościowymi napędami.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych i zawodowych:

· Wice-przewodniczący i przyszły przewodniczący UniCEG (grupa między uniwersytecka zajmująca się Procesami Spalania w Silnikach)

· Członek i powiernik The Society of Automotive Engineers –SAE UK

· Członek Polskiego Towarzystwa Procesów Spalania w Silnikach

· Członek Instytutu Procesów Spalania – brytyjska i polska sekcja

· Członek Instytutu Fizyki (UK)

· Honorowy profesor PUNO

· Wice-Prezes Stowarszyszenia Techników Polskich w WB

· Członek honorowy i wykonawczy KONES – Europejskie Towarzystwo Naukowe Napędów i Środków Transportu

· Członek Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP)

· Członek założyciel Europejskiej Federacji Polskich Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Zagranicą.

Dorobek Naukowy i Badawczy

· 140 artykułów naukowych w czasopismach, materiałach konferencyjnych, książkach w dziedzinie bio-paliw, generowaniu wodoru dla celów napędu pojazdów, procesów spalania, emisji spalin, modelowania termodynamiki procesów spalania, inżynierii chemicznej i alternatywnych źródeł energii.

· Nadzór i promocja 15 doktoratów

· Uczestnik komisji egzaminacyjnych przewodów doktorskich na wielu uniwersytetach w UK, Hiszpanii, w Polsce.

· Odpowiedzialny za prowadzenie projektów badawczych o budżecie przekraczającym 2 mln funtów

· Współuczestnik projektów badawczych o budżecie ok. 4 mln funtów

Dydaktyka

Obecnie Egzaminator zewnętrzny dla Uniwersytetu w Leeds, Quen Mary w Londynie, Uniwersytetu w Brighton i Sussex. Poprzednio taka sama funkcja dla Uniwersytetu w Wolverhampton, Singapore.

Długoletni koordynator nauczania w zakresie Termodynamiki Płynów. Dyrektor progarmów nauczania w zakresie MSc, MEng/BEng na Wydziale Mechanicznym i Pojazdów.

Wykłady dla kursów dyplomowych i podyplomowych w przedmiotach: termodynamika, Mechanika Płynów, Silniki Spalinowe, Energia a Środowisko, Spalanie, Dynamika Gazów, Modelowanie CFD.

Opracował wiele nowych wykładów i laboratoriów.

Praca społeczna

Członek zarządu Polskiej Katolickiej Opieki Duchownej dla zachodniej Europy

Członek Polskiej Misji Katolickiej na Anglię i Walię

Delegat na Laickie Forum Katolickie

Zaangażowany w Polską Szkołę sobotnią i w Polskie Towarzystwo Edukacyjne w Birmingham

Odznaczenia

2008 – medal “Pro Memoria”

2005 – Złota Odznaka NOT-u

2001- Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP za pracę społeczną dla Polaków w Birmingham

2000 – Medal Polonia Mater Nostra Est

1996 – The Gresham Cooke Prize – IMechE za publikacje „Aldehydy i Ketony W Spalinach Silnikowych”

Osiągnięcia rodzinne

Od roku 1971 żonaty – Irena, warszawianka, dwoch synow (Łukasz 1976 i Filip 1984).