nav-left cat-right
cat-right

Zmarł prof. Stanisław Portalski

W sobotę 26 listopada 2011 roku zmarł w Londynie w wieku 91 lat prof. Stanisław Portalski – zasłużony działacz emigracji i weteran Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Został pochowany 10 Listopada 2011 w Polsce, w Białej Starej koło Płocka.

16 grudnia o godz.12.00. odbyła sie ceremonia żałobna w kościele Chrystusa Króla na Balham w intencji zmarłego naszego wieloletniego prezesa Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie i wiceprezesa Światowej Rady Badań nad Polonią.

Był inżynierem chemikiem, dziekanem Wydziału Nauk Technicznych Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie i doktorem honoris causa tego uniwersytetu.

Był niezwykłą postacią. Spędził na obczyźnie ponad 60 lat życia, ale w istocie Polski nigdy nie opuścił.

Lista członków PTNO, z którymi pożegnaliśmy sie w 2012 roku sprawozdawczym:

ks. prof. dr Józef Gula.

Lista członków PTNO, z którymi pożegnaliśmy sie w 2011 roku sprawozdawczym:

Prof. dr Walter M. Drzewieniecki (historyk)

Dr Feliks Gross (socjolog)

Dr Leonidas Kliszewicz (historyk)

Dr Edmund Marek (literat)

Prof. dr Danuta Mostwin (literat)

Prof Tadeusz Wyrwa (nauki polityczne).