nav-left cat-right
cat-right

Protokół z Zebrania Zarządu PTNO w dniu 1 marca 2016 roku (skrót)

Zebranie odbyło się w biurze Polonia Aid Foundation Trust w POSK-u.
Obecni: Prezes, Wiceprezes ds. Technicznych, Przewodniczący Komisji Wykonawczej i Redaktor Witryny – dr A. Fórmaniak, Wiceprezes ds. Humanistycznych – prof. Z. Butrym, Sekretarz Generalny i Sekretarz ds. Członkowskich – dr M. Laskiewicz, Skarbnik – mgr J. Kowalska, Redaktor – kol. K Rowiński i dr A. Suchcitz, Członek Zarządu, i Członek Komisji Rewizyjnej [KR] – dr Wojciech Rappak.

Zebranie Zarządu odbyło się według następującego Porządku Dnia:
1 Zagajenie Prezesa
2 Protokół z ostatniego Zebrania Zarządu
3 Sprawy wynikające z poprzedniej działalności
4 Sprawozdania
5 Dyskusja nad Sprawozdaniami
6 Sprawy bieżące
7 Wolne Głosy i Wnioski
8 Ustalenie terminu następnego Zebrania.

Ad 1) W zagajeniu Prezes przywitał zebranych i potwierdził, że członek KR dr Wojciech Rappak został zaproszony na zebranie zgodnie propozycją wysuniętą na ostatnim Zebraniu Zarządu.

Ad 2) Zarząd zaakceptował Protokół Sekretarza Generalnego z zebrania 26 stycznia 2016.

Ad 3) Sprawy wynikające z poprzedniej działalności:
• W sprawie wysyłek od drukarni Rocznika do Bibliotek w kraju, Skarbnik powiedziała, że już wysłała emaile do wszystkich Bibliotek na liście Sekretarza Generalnego, i że teraz czeka na odpowiedź.

• W sprawie ulokowania pozostałą część kapitału PTNO, Przewodniczący Komisji Wykonawczej powiedział, że nie miał czasu ulokować te GBP25000, ponieważ procent 0.55% był bardzo mały. Sekretarz Generalny zapytał o poprzednich procentach, np. 2.55%, a Przewodniczący Komisji Wykonawczej poinformował, że już takich procentów nie było, chociaż były lepsze procenty niż 0.55%, ale w nieznanych powszechnie bankach. W trakcie dyskusji ustalono, że jeżeli procent wzrośnie ponad 2.5% Prezes może podjąć samodzielnie decyzje o zainwestowaniu £25,000.
Sekretarz Generalny poinformował, że otrzymał list od Castle Trust, który napisał, że inwestycja 50,000GBP w Fortress Bonds 1 sierpnia 2015 r. miała na 31 stycznia 2016 r. wartość £51,938.

• W sprawie spotkania z SPP, czyli Science Polish Perspectives, o współpracy, Prezes poinformował, że spotkanie odbyło się 17 lutego o 18.30 w STP, i że uczestniczył Radca Ambasady RP w Londynie ds. Spraw Naukowych, pan Janusz Wołosz, i inni jak przedtem, czyli on, Sekretarz Generalny i dr Suchcitz z PTNO. Poinformował, że zaproponowano zorganizować następujące spotkania:
1) Polish Science Day – jesień 2016 lub wiosna 2017: Impreza zamknięta za zaproszeniami dla wybranych słuchaczy z UK (nie więcej niż 40 osób – głównie UK byznes)
2) Konferencja koordynacyjna – jesień 2016, z udziałem wszelkich dających się zidentyfikować organizacji dla wypracowania programu odnośnie strategii propagowania w UK osiągnięć naukowych Polaków w kategoriach aplikacyjnych w specjalistycznych obszarach. Realizacja spotkania w języku polskim lub angielskim.
3) Dzień Nauki Polskiej w ramach British Science Week (organizowany przez British Science Association) – wiosna 2017:
Dodał, że są więc różne możliwości, któreo trzeba zaplanować aby utrzymać entuzjazm grupy roboczej mimo braku funduszów.
Sekretarz Generalny powiedział, że nie było żadnych konkretnych decyzji i zaproponował, że uczestnicy ze strony PTNO powinni spotkać się przed takimi zebraniami, aby spróbować jakieś konkrety ustalić; dodał, że młodzi od SPP i STP nie mieli jednolitości, że prof. Stańczyk z PUNO miał rację o ich niemożliwych terminach, i że Ambasada miała własną misję, mianowicie integracja społeczeństwa polonijnego w brytyjskim. Dr Suchcitz powiedział, że nie było poparcia na konferencję humanistyczną a raczej na nauki ścisłe. Członek KR spytał, co SPP oczekiwało od PTNO. Prezes odpowiedział, że SPP jedynie odpowiedziało na inicjatywe PTNO jako rozszerzenie platformy oddziaływania konferencji organizowanych przez nich samych.

Ad 4 i 5) Sprawozdania i dyskusja na nimi:
Sekretarz Generalny powiedział, że prof. Indyk już bardzo nie polepsza się; Redaktor powiedział, że kontakt z PTNO byłoby ważne dla niego; Prezes zaproponował kartkę mu wysłać z życzeniami od Zarządu, co dzięki sekretarce natychmiast zrobiono; dodał, że napisze list z podziekowaniem za pracę jako prezesa.
Wiceprezes ds. humanistycznych poinformowała, że mgr Maik był wzruszony, że jego wkład w PTNO został uznany nagrodą.

Skarbnik poinformowała, że PTNO ma £30 940.17 na koncie bieżącym.

Skarbnik poinformowała, że sprawozdanie do Charity Commission jest w trakcie przygotowania i że już się spotkała z panem Styburskim.

Redaktor Witryny poinformował, że Protokół z ostatniego Zebrania Zarządu już został wstawiony na stronie internetowej PTNO.

Redaktor poinformował, że napisał do dr Hermaszewskiej, ktora nie chce dalej otrzymywac Rocznik PTNO, aby zgodziła sie pozostać członkiem; Sekretarz ds. Członkowskich poprosił, żeby Redaktor także napisał do Dr Spohn, która zrezygnowała w ostatnim roku.
Redaktor poprosił o życiorysy nowych członków i nazwiska czonków wprowadzających.
Redaktor poinformował, że prof. Tymieniecka (mieszkająca w USA) zmarła; dodał, że za życia współpracowała z papieżem Janem Pawłem II.
Redaktor poinformował, że dwa Roczniki zostały odesłane, mianowicie od prof. Tkocza i ks. prof. Milika.

Ad 6) Sprawy bieżące
Prezes poinformował, że Protokół WZ 2015 został oddany do Redaktora i Biura, i że już jest na stronie internetowej PTNO; Redaktor poinformował, że protokół będzie wstawiony do kolejnego Rocznika.

Prezes spytał zebranych , czy powinien odpowiedzieć do Tygodnia Polskiego na temat Brexit, albowiem TD zwrócił się z zapytaniem o zdanie PTNO na ten temat; Sekretarz Generalny twierdził, że powinien, bo PTNO powinno brać udział w dyskusji na tem na temat i tak podnieść swój profil; jednak dr Suchcitz twierdził, że to sprawa osobista każdego wyborcy, Prezes twierdził, że PTNO nie jest organizacją polityczną i członek KR twierdził, że Prezes nie mógłby przedstawić tego co członkowie PTNO twierdzą na ten temat bez konsultacji z nimi; Zarząd zdecydował, że nie będzie oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

Sekretarz Generalny przedstawił prośbę pani Ewy Suwińskiej, która chciała pracować w PTNO jako studentka w programie Erasmus, i powiedział, żeby może mogłaby ona pomóc pracy w biurze; Skarbnik powiedziała, że ponieważ PTNO nie działa codziennie, ona powinna się zgłosić do Biblioteki lub Dziennika, i Zarząd to poparł tp stanowisko.

Sekretarz Generalny zapytał, kto jest Przewodniczącym KR; Skarbnik odpowiedziała, że Pan Gallera.

Redaktor poinformował, że otrzymał list od Uniwersytetu w Rzeszowie zapraszając PTNO na przyszłą konferencję na temat Kazimierza Braunie; Sekretarz Generalny zaproponował to ogłosić na witrynie, a Skarbnik zaproponowała emailem; Sekretarz Generalny zapytał, czy PTNO zapłaci za przejazd, ale Skarbnik odpowiedziała, że nie.

Ad 7) Wolne Głosy i Wnioski
• Prezes zaproponował, żeby było tylko cztery Zebrania Zarządu na rok; Sekretarz Generalny zaproponował sześć.

• Sekretarz Generalny zapytał o czasopisma punktowane; Prezes odpowiedział, że spotka się w tej sprawie z Rektorem PUNO, ponieważ ich publikacje także nie są punktowane.

• Sekretarz ds. Członkowskich zaproponował, żeby zapraszać nowych kandydatów podczas całego roku a nie tylko pod koniec kadencji jak dotychczas; Prezes się zgodził. Sekretarz ds. Członkowskich zaproponował prof. Normana Daviesa; Prezes zdecydował, że powinno zaofiarować Jemu Członkostwo Honorowe. Sekretarz ds. Członkowskich zaproponował napisać do byłego Rektora SSEES, prof. George Kolankiewicza, a Skarbnik zaproponowała, że napisze do ks. Gołążyka.
• Sekretarz ds. Członkowskich zaproponował usunąć listę zmarłych Członków Honorowych; Redaktor był innego zdania, zaproponował aby tę liste zostawić, ponieważ dają dobry wizerunek.

• Sekretarz ds. Członkowskich zaproponował wprowadzić SPP jako członków PTNO; Prezes stwierdził, że jest za wcześnie na te propozycje.

• Dr Suchcitz twierdził, że PTNO nic nie robiło oprócz wydania Rocznika; dodał, że powinno organizować wykłady i konferencje. Członek KR zapytał, czy Rocznik jest na internecie; Prezes odpowiedział, że część jest; dr Suchcitz zaproponował, żeby wybrać artykuły z następnego Rocznika; Członek KR zaproponował wstawić cały rocznik.

Ad 8) Następne Zebranie Zarządu odbędzie się 3 maja 2016 r. o 17.00 w biurze PAFT-u

Opracowano na podstawie sprawozdania Sekretarza Generalnego.