nav-left cat-right
cat-right

Zebranie Zarządu – 5 października 2010r.

5 października 2010 w biurze towarzystwa w POSK-u o godzinie 16-tej odbyło się pierwsze po przerwie wakacyjnej zebranie zarządu.

Na zebraniu obecni byli: prezes – prof. Stanisław Portalski, sekretarz – prof. Ryszard Kotaś, skarbnik – mgr Ludwik Maik, redaktor roczników – mgr Krzysztof Rowiński, członkowie zarządu: prof. Zofia Butrym, prof. Bolesłwa Indyk, dr Andrzej Fórmaniak, dr Andrzej Suchcitz, dr Marek Laskiewicz

Głównym tematem dyskutowanym na zebraniu było działalność od poprzedniego zberania zarządu 1 czerwca 2019. Wśród wielu poruszonych spraw:

· redaktor Roczników, mgr Krzysztof Rowiński, poinformował o o zakończeniu procesu zbierania artykułów i gtowości wysłania materiałów do drukarni.

· Dr A Formaniak przedstawił sprawozdanie z 70-lecia Stowarzyszenia Techników Polskich w WB i przedstawił prace związane z uaktualnianiem witryny PTNO

· Dr A Suchcitz przedstawił stan zaawansowania prac nas historią V Kresowej Dywizji Piechoty

· Omawiano sprawę ewentualnej erraty do wydania The Polish Cultural & Scientific Heritage jako konsekwecji pisma przesłanego PTNO przez prof. W Bronic-Czerechowskiego

· Dyskutowano również kandydatów Sekretarza Generalnego, jak również na członków PTNO.