nav-left cat-right
cat-right

Walne Zebranie Członków PTNO 2014

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że doroczne Walne Zebranie PTNO (WZ) odbyło się w drugim terminie w sobotę, 29 listopada 2014 roku o godz. 15:00 w Sali Wykładowej PUNO na III piętrze w POSK-u.

Według następującego porządku:

1. Zagajenie (Prezes – Prof. B.  Indyk)

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania (wybrano dr A Fórmaniaka na przewodniczacego, mgr M Sztukę na sekretarza oraz mgr M Goddard na assessora)

3. Odczytanie i przyjęcie protokółu z ostatniego Walnego Zebrania   (7/12/2013) – odczytał dr A Fórmaniak i WZ przyjeło protokół

4. Sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

a) Prezes – Prof. B.  Indyk

b) Sekretarz Generalny – dr M Laskiewicz

c) Skarbnik – mgr J Kowalska

d) Komisja Rewizyjna – mgr R Gallera

5. Dyskusja nad Sprawozdaniami  (szczegóły zostaną podane w sprawozdaniu wkrótce)

6. Wniosek Komisji Rewizyjnej: zaproponowano absolutorium dla ustepującego zarządu – przyjęte przez WZ przez aklamację

7. Przyjęcie nowych Członków Towarzystwa: WZ przyjelo 4 nowych członków  oraz promowalo 7 członków korespondencyjnych na członków zwyczajnych

8. Wybór nowego Zarządu: wybrano prof. B Indyka na Prezesa PTNO, ktory zaproponował, aby poprzedni zarząd kontynuował pracę w następnej kadencji, co zostało przyjęte przez aklamację.

9. Wolne wnioski

Szczegóły z przebiegu WZ zostaną podane w sprawozdaniu wkrótce

Dr A Fórmaniak

Londyn, 19 Grudnia 2014 r.