nav-left cat-right
cat-right

Zarys Polskich Osiągnięć Intelektualnych

Wykład: “Zarys Polskich Osiągnięć Intelektualnych”

Kontynuując misję byłego Prezesa Polskiego Towarzystwa na Obczyźnie (PTNO), ś.p. prof. dr Edwarda Szczepanika, dr Marek Laskiewicz, Prezes Polskiej Wszechnicy w Wielkiej Brytanii i Sekretarz Generalny PTNO, przedstawił 2 czerwca 2012 o 18:30 w Sali Szafirowej w POSK-u zarys polskich osiągnięć intelektualnych w kraju i na emigracji.

Wykład nawiązywał do wydanej pod egidą PTNO w języku angielskim monografii The Polish Cultural and Scientific Heritage at the Dawn of the Third Millennium. Monografia ta ukazała się w Londynie w 2003 roku a jej redaktorem naczelnym był prof. dr E. Szczepanik, ówczesny prezes PTNO.

Wiele osiągnięć polskich, a zwłaszcza dorobek intelektualny Polaków osiągnięty po II wojnie światowej poza granicami kraju, nie jest dobrze znane wielu Polakom, a jeszcze mniej cudzoziemcom. Stąd uzasadnienie dla wydania tego ważnego dzieła. Jest to praca zbiorowa pięćdziesięciu autorów, którzy w ramach dziewiętnastu rozdziałów opisują kulturalne, naukowe i techniczne dziedzictwo Polski w ciągu ostatnich tysiąc lat. Monografia ta jest w trakcie tłumaczenia na język polski.

Wykład 2 czerwca jest pomyślany jako wstęp do kolejnych wykładów na temat polskiego dziedzictwa na arenie międzynarodowej, i jest krokiem w kierunku zdobycia dla Polaków właściwego i odpowiadającemu ich potencjałowi intelektualnemu miejsca na świecie.