nav-left cat-right
cat-right

Dr Rafał Mostowy, biolog

Rafał Mostowy ukończył studia z teoretycznej fizyki cząstek na słynnym Instytucie Nielsa Bohra na Uniwersytecie Kopenhaskim, a następnie otrzymał doktorat z biologii ewolucyjnej na Politechnice Zuryskiej. W swojej rozprawie doktorskiej zajmował się problemem ewolucji płciowej w przyrodzie oraz adaptacyjnością pasożytów. W 2012 wyjechał prowadzić badania nad bakteriami pałeczkami zapalenia płuc na Imperial College w Londynie,...

Ewelina Wachnicka, dr inż.

Ewelina Wachnicka, dr inż. jest absolwentką Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, gdzie w 2009 r. uzyskała tytuł magistra inżyniera na kierunku Towaroznawstwo, specjalność: kontrola i sterowanie jakością w gospodarce żywnościowej.  W tym samym roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością. W lipcu 2014 roku, Ewelina otrzymała stopień naukowy doktora w...

Marian Zastawny, dr inż.

Marian Zastawny, dr inż.,ukończył studia inżynierskie na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej, po czym uzyskał tytuł magistra lotnictwa na prestiżowym California Institute of Technology oraz doktorat z Mechanical Engineering na Imperial College w Londynie. Podczas swojej kariery akademickiej był wielokrotnie nagradzany stypendiami, m.in. uzyskał stypendium Jana Dzienisiewicza przeznaczone...

Włodzimierz Mier- Jędrzejowicz, prof.dr

Włodzimierz Mier- Jędrzejowicz, prof.dr, urodzony w Londynie, w roku 1949. Wykształcenie i praca zawodowa: Wychowany w szkołach angielskich w Londynie i w Southampton. Studia uniwersyteckie z fizyki z matematyką ukończone na Imperial College w Londynie w roku 1972. Doktorat z fizyki cząstek elementarnych ukończony na Imperial College w roku 1978. W latach 1978-1999 praca naukowa i dydaktyczna na Imperial College w dziedzinie...

Stefan Stańczyk, prof.dr inż

Stefan Stańczyk, prof. dr inż, ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, jest także absolwentem Department of Computer Science University College London; doktorat z tej dziedziny obronił w Open University,  Milton Keynes w 1987 r. W swojej działalności naukowej zajmował się bazami danych, teoretycznymi podstawami programowania, komputerowego wspomagania nauczania oraz zagadnieniami zarządzania...