nav-left cat-right
cat-right

Stefan Stańczyk, prof.dr inż

Stefan Stańczyk, prof. dr inż, ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, jest także absolwentem Department of Computer Science University College London; doktorat z tej dziedziny obronił w Open University,  Milton Keynes w 1987 r.

W swojej działalności naukowej zajmował się bazami danych, teoretycznymi podstawami programowania, komputerowego wspomagania nauczania oraz zagadnieniami zarządzania procesem dydaktycznym.

W swojej pracy głównie związany był z Oxford Brookes University, UK gdzie w latach 1987 – 2009 pracował jako wykładowca, wicedyrektor School of Computing & Mathematical Sciences oraz pro-dziekan Wydzialu Technologii.  Obecnie jest tam honorowym pracownikiem naukowym.

 Jako visiting professor wykładał w Institute of System Software University of Linz, Austria oraz na Wydziale Nauk Matematycznych i Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Autor ponad 30 publikacji i dwóch ksiażek: Theory and Practice of Relational Databases, (1st ed. Pitman,1990 & UCL Press, 1993 oraz  2nd ed. – with B Champion & R Leyton – Taylor & Francis, London & New York, 2001) oraz Programming in SQL, (Pitman, London 1991).

 Obecnie jest profesorem i pro-rektorem Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie.

Został wybrany na członka PTNO na WZ 5 grudnia 2015.