nav-left cat-right
cat-right

Włodzimierz Mier- Jędrzejowicz, prof.dr

Włodzimierz Mier- Jędrzejowicz, prof.dr, urodzony w Londynie, w roku 1949.
Wykształcenie i praca zawodowa: Wychowany w szkołach angielskich w Londynie i w Southampton. Studia uniwersyteckie z fizyki z matematyką ukończone na Imperial College w Londynie w roku 1972. Doktorat z fizyki cząstek elementarnych ukończony na Imperial College w roku 1978. W latach 1978-1999 praca naukowa i dydaktyczna na Imperial College w dziedzinie fizyki. Wyjazdy naukowe do Francji, Norwegii i USA.
Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz jest członkiem Brytyjskiego Królewskiego Stowarzyszenia Astronomicznego (Royal Astronomical Society) i Amerykańskiego Stowarzyszenia Geofizyków (American Geophysical Union). Obecnie profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie.

Udział w organizacjach: Jako harcerz uczestniczył w obozach w latach sześćdziesiątych. Od lat siedemdziesiątych zaangażowany w pracę w organizacjach społecznych i kościelnych. Między innymi – Prezes Zjednoczenia Studentów i Absolwentów Polskich na Uchodźstwie, Sekretarz Honorowy i Prezes Ogniska Polskiego w Londynie, v-ce prezes Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej do kontaktów międzynarodowych, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, przewodniczący Koła Członków Indywidualnych Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii.

Poza polskimi organizacjami również obecnie prezes brytyjskiego klub użytkowników komputerów kieszonkowych oraz członek komitetu wykonawczego Europejskiego Forum Narodowych Komitetów Rad Świeckich Katolików.
W czasie wolnym, fotograf, autor artykułów i wykładowca nt stosunków religii do nauk ścisłych.

Został wybrany na członka PTNO na WZ 5 grudnia 2015.