nav-left cat-right
cat-right

Marian Zastawny, dr inż.

Marian Zastawny, dr inż.,ukończył studia inżynierskie na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej, po czym uzyskał tytuł magistra lotnictwa na prestiżowym California Institute of Technology oraz doktorat z Mechanical Engineering na Imperial College w Londynie. Podczas swojej kariery akademickiej był wielokrotnie nagradzany stypendiami, m.in. uzyskał stypendium Jana Dzienisiewicza przeznaczone dla wybitnych studentów polskiego pochodzenia uczęszczających na studia podyplomowe na Imperial College.

Obecnie pracuje w firmie Aircraft Research Association w Bedford w Wielkiej Brytanii, na stanowisku Senior Project Scientist.  Specjalizuje się w zaadnieniach związanych z:

  • Numeryczną mechaniką płynów (CFD), w tym z wdrażaniem nowych technik np. Immersed Boundary Method
  • Multidyscyplinarna analiza i optymalizacja
  • Programowanie aplikacji inżynierskich
  • Uncertanity Quantification and Management
  • Analiza danych z eksperymentów z farbą wrażliwą na ciśnienie
  • Wdrażanie innowacyjnych metod modelowania samolotów

Marian jest bardzo zaangażowany w działalność społeczną w ramach Stowarzyszenia Techników Polskich (STP) w Wielkiej Brytanii, którego jest obecnie prezesem.  Jego głównym obszarem działalności jest współpraca z polskim środowiskiem akademickim w Wielkiej Brytanii. Organizował warsztaty STP na konferencji Science Polish Perspectives, gdzie studenci mieli okazję spotkać się ze doświadczonymi polskimi inżynierami, pracującymi w UK oraz poznać jak wygląda praca inżyniera w praktyce. Zajmuje się również wdrożeniem programu mentoringowego STP, mającego na celu wsparcie młodych inżynierów w odpowiednim rozwoju ich kariery zawodowej. Marian jest także wicedyrektorem Instytutu Nauk Technicznych PUNO.

Został wybrany na członka PTNO na WZ 15 grudnia 2015.