nav-left cat-right
cat-right

60-lecie PTNO

Polskie Towarzystwo Naukowe Na Obczyźnie w Londynie uczciło swoją 60-tą rocznicę obchodami w niedzielę 20 czerwca, które ropoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Andrzeja Boboli na Actonie. Mszę świętą koncelebrowali ksiądz arcybiskup Szczepan Wesoły, ksiądz prałat Stefan Wylężek – Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Angli i Walii oraz ksiądz Krzysztof Tyliszczak, SChr. – Kanclerz Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

Po mszy odbyło okolicznościowe seminarium w Sali Malinowej w Polskim Ośrodku Społeczno Kulturalnym. Licznie przybyli goście na powitanie wysłuchali zarysu historii PTNO wygłoszony przez prezesa prof. dr. Stanisława Portalskiego. Po Nim wystąpił prof. dr Wiesław Hładkiewicz z Uniwersytetu w Zielonej Górze, który przypomniał działalność PTNO w ramach Światowej Rady Badań nad Polonią. Pani dr Joanna Pyłat, wice dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej z Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie uzupełniła wcześniejsze prezentacje przez przybliżenie sylwetek dwóch prezesów PTNO, prof. dr Tadeusza Brzeskiego oraz prof. dr Tadeusza Sulimirskiego.

W części dyskusyjnej dr Kazimierz Nowak podkreślił historyczną rolę PTNO ale również potrzebę trwania Towarzystwa jako ważnego spoiwa działalności polskich naukowców poza krajem. Prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec wręczył Sekretarzowi generalnemu PTNO prof. dr Ryszardowi Kotas dyplom od Stowarzyszenia Techników w Wielkiej Brytanii podkreślający zasługi Towarzystwa dla nauki polskiej. Miłym akcentem spotkania była obecność syna prof. Sulimirskiego, Jerzego.

Po seminarium goście kontynuowali dyskusję przy lampce wina i kanapkach. Dzień zakończył się wspólnym obiadem uczestników spotkania w restauracji Łowiczanka.

Zdjęcia poniżej ilustrują przebieg uroczystości.

Opracował dr inż Andrzej Fórmaniak

 

CIMG7741

 Prezes prof. dr Stanisław Portalski otwiera spotkanie

CIMG7742

prof. dr Wiesław Hładkiewicz

CIMG7748

Prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec wręcza Sekretarzowi generalnemu PTNO prof. dr Ryszardowi Kotas dyplom od STPwWB

CIMG7744

dr Joanna Pyłat

CIMG7740

Zaproszeni goście, na pierwszym planie siedzą od lewej: mgr Albin Tybulewicz, dr Andrzej Suchcitz, minister Jerzy Ostoja-Koźmiński, ks. Abkp Szczepan Wesoły, mgr Rafael C Gallera, dr Joanna Pyłat

CIMG7737

Redaktor Krzysztof Rowiński, dr Andrzej Suchcitz, dr Joanna Pyłat i minister Jerzy Ostoja- Koźmiński

CIMG7762

Podczas obiadu: Prof. Stanisław Portalski rozmawia z Abp. Szczepanem Wesołym obok pani prof. Zofia Butrym

CIMG7771

Podczas obiadu: po lewej Państwo Krystyna i Ryszard Chmielowiec i dalej Państwo Barbara i Wiesław Hładkiewicz; na końcu Pan Jerzy Sulimirski; a po prawej Redaktor Rocznikow PTNO Krzysztof Rowiński, za nim doktor Kazimierz Nowak

CIMG7723_1

Państwo Krystyna i Ryszard Chmielowiec z abp. Szczepanem Wesołym

CIMG7750

Doktor Kazimierz Nowak w rozmowie z  abp. Szczepanem Wesołym, obok Barbara i Wiesław Hładkiewicz

CIMG7753

Dr Marek Laskiewicz z mgr Rafaelem Christianem Gallerą

CIMG7733

Pani Halinka Kosicka – odpowiedzialna za sekretariat PTNO

CIMG7761

dr Bożena Laskiewicz i Prezes PTNO

CIMG7739

Sekretarz Generalny PTNO prof. dr Ryszard Kotas i dr nauk chemicznych Zbigniew Szydło