nav-left cat-right
cat-right

Konferencja: THE POLISH UNDERGROUND STATE DURING WWII

Członkowie PTNO: Dr Andrzej Suchcitz i Dr Wojciech Rappak  biorą udzial w konferencja: THE POLISH UNDERGROUND STATE DURING WWII , 3 czerwiec 2017 w ambasadzie RP w Londynie