nav-left cat-right
cat-right

Prof Marek Stella-Sawicki, WZ 2107

prof. M Stella-Sawicki

Od 10 lat visiting profesor na UCL in Computer Science, przedtem jako konsultant w w dziedzinie informatyki w firmie LOGICA jako dyrektor d/s rozwoju, a ostatnio specjalizuje również historią wojskowości

Główne zainteresowania: zrównoważony rozwój, wszelkie problemy związane z emisją CO2, efektywność energii, inteligentne miasta, efektywne wykorzystanie ITS (Information Technology Systems), duże zbiory danych – działania w chmurach obliczeniowych, modelowanie procesów zmian w byznesie, autonomia urządzeń transpoortowych – nawigacja aktywna

Aktywny społecznie jako prezes Polish Heritage Society – wiele cennych inicjatyw w utrzymaniu polskiej spuścizny historycznej w Zjednoczonym Królestwie.

Wnioskujący: dr inż Andrzej Fórmaniak oraz dr Andrzej Suchcitz