nav-left cat-right
cat-right

Prof. Ninia Taylor-Terlecka (członek honorowy), WZ 2017

Prof. Nina Taylor-Terlecka

Prof. dr hab. Eugeniusz S.Kruszewski (mieszkający w  Danii) wystepując do WZ o przyznanie tytułu członka honorowego prof. Ninie Taylor-Terleckiej, we wniosku m.in. napisał:

Prof. Nina Taylor-Terlecka – eseistka, tłumaczka i badaczka literatury polskiej, jest także tłumaczona na rosyjski i litewski. Jest tłumaczką m. in. Jarosława Marka Rymkiewicza, Marka Nowakowskiego, Janusza Andermana oraz aktywnym członkiem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.  Profesor Nina Taylor-Terlecka była i jest w polskim środowisku niepodległej emigracji wielce zasłużoną, zwłaszcza w zakresie wolnej polskiej kultury i jej eminentnym reprezentantem w kraju i poza Polską, w tym na konferencjach naukowych i sympozjach.