nav-left cat-right
cat-right

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 8 grudnia 2009r.

Walne Zebranie członków PTNO odbyło się w dniu 8 Grudnia 2009 roku w godzinach 16:00-18:00. Miejscem WZ była sala wykładowa Polskiego Uniwersyutetu na Obczyźnie, POSK – III ptr. Na zebranie przybyło 17 członków. Zebranie prowadził dr inż. Andrzej Fórmaniak a sekretarzem zebrania wybrano prof. dr Zofia Butrym.

Sekretarz WZ przeczytała protokółu z ubiegłego WZ, który został zaaprobowany przez obecnych członków. Następnie prezes, sekretarz generalny, skarbnik oraz komisja rewizyjna przedstawili swoje sprawozdania, po których nastąpiła dyskusja.

WZ uczciło minutą ciszy zmarłych w ostatniej kadencji członków PTNO, a wśród nich wice-prezesa prof. Jasnowskiego.

Po dyskusji WZ, na wniosek przewodniczącej komisji rewizyjnej dr Józefy Hermaszewskiej, udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi.
WZ zebranie ponownie wybrało na prezesa prof dr. inż Stanisława Portalskiego, który z kolei zapronował ponowny wybór dotychasowego zarządu z rozszerzeniem o jedna osobę, która jest dr Marek Laskiewicz. Również Komisja Rewizyjna z poprzedniej kadencji bedzie działać w tym samym składzie w nowej kadencji 2009/2010. WZ przyjeło tę propozycję.

Zebrani członkowie przyjęli na członka zwyczajnego dr Richarda Butterwicka. Członkiem wprowadzającym był prof S Portalski.

Po WZ odbyło się spotkanie opłatkowe, które rozpoczął ks. prof Gula modlitwą.

Załączone poniżej zdjęcia ilustrują przebieg zebrania.

CIMG7144

CIMG7145

CIMG7148

CIMG7143