nav-left cat-right
cat-right

Zarząd PTNO zaprasza na odczyt 8 kwietnia 2014

Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie oraz Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie zapraszają na odczyt pod tytyłem:

Polacy w Argentynie w świetle materiałów Archiwum OO. Bernardynów w Martin Coronado.

 Autorem odczytu będzie członek PTNO, Ojciec dr Herkulan Wróbel, autor licznych publikacji o historii Polaków w Argentynie

Spotkanie odbędzie w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego (20 Prince´s Gate, SW7 1PT) 8 kwietnia 2014 o godzinie 19:00;  po odczycie zapraszamy na lampkę wina.

       RSVP : 07969408335