nav-left cat-right
cat-right

Zebranie Zarządu – 22 września 2009r.

22 września 2009 w biurze towarzystwa w POSK-u o godzinie 16-tej odbyło się pierwsze po przerwie wakacyjnej zebranie zarządu. Na zebraniu obecni byli: prezes – prof. Stanisław Portalski, sekretarz – prof. Ryszard Kotaś, skarbnik – mgr Ludwik Maik, redaktor roczników – mgr Krzysztof Rowiński, członkowie zarządu: prof. Zofia Butrym, prof. Bolesłwa Indyk i dr Andrzej Fórmaniak. Głównym tematem dyskutowanym na zebraniu był...

Zebranie Zarządu – 23 czerwca 2009r.

Ostatnie zebranie przed przerwą wakacyjną odbyło sie 23 czerwca 2009. Wśród wielu spraw dyskutowanych na tym zebraniu omawiali temat strony internetowej dla PTNO. Pierwsze zebranie po przerwie wakacyjne planowane jest na 22 września 2009. Kilka zdjęć poniżej pokazuje uczestników tego zebrania zebrania, w trakcie którego dokonano wyboru formy graficznej niniejszej witryny internetowej. Prezes prof. S. Portalski jako pierwszy...